กลุ่ม

ชื่อ Type of Group # of Members สถานที่/ที่อยู่ Region คำอธิบาย Activity level Date Created
> Peace in oneself, Peace in the World กลุ่มตามความสนใจ 3 ฺBangkok

ลดสภาวะโลกร้อนแบบไหน?

เริ่มต้นด้วยการน้อมนำ พลังงานแห่งจิตใจ เข้าสู่โหมดสงบเพื่อเสริมสร้างความเบิกบานแห่งจิต สู่ร่างกายจากการเรียนรู้ภาคทฤษฏี...

0 27 กรกฎาคม, 2014 - 15:06 +07
Gin GREEN Gun กลุ่มโครงการรณรงค์ 1

พื้นที่ตรงนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ และ lifestyle การใช้ชีวิต ที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและกู้วิกฤติโลกร้อนได้อย่างง่ายๆ...

0 22 กันยายน, 2014 - 12:48 +07
Greenpeace Greenwire Thailand กลุ่มประเทศ 64

Country group for Greenpeace Greenwire Thailand

0 19 พฤษภาคม, 2014 - 16:03 +07
Greenpeace Youth Thailand กลุ่มประเภทอื่นๆ 3 Bangkok

เยาวชนกรีนพีซ เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมมวลชนของกรีนพีซ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือทำจริงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม...

0 2 มิถุนายน, 2014 - 17:47 +07
Let it green เขียวได้อีก กลุ่มโครงการรณรงค์ 16

เห็นคุณค่าของขยะ

  • Green DIY
  • ถุงผ้า Green shopping
  • แลกเปลี่ยนสิ่งของ

ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

  • สื่อ
  • ...
0 19 กรกฎาคม, 2014 - 14:45 +07
stop Co2 (หยุดCo2) กลุ่มโครงการรณรงค์ 5

สร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สู่สังคมปลอดมลพิษ

งานด้านการรณรงค์ มี 3 ด้าน คือ :

  1. เปลี่ยน "Car Free Day" จาก 1-วัน ให้เป็น 7-วัน
  2. ...
0 19 กรกฎาคม, 2014 - 18:51 +07
Zero Emission Thailand (ZETh) กลุ่มโครงการรณรงค์ 9

เพื่อขับเคลื่อนการลด ละ เลิก การปลดปล่อย CO2 สู่บรรยากาศโลก และสนับสนุนการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0 24 พฤษภาคม, 2014 - 12:47 +07
ศิลปะเพื่อการรณรงค์ กลุ่มตามความสนใจ 6

การทำแบนเนอร์ การทำสกรีนเสื้อ ธง และอื่นๆ เป็นแหล่งรวมยอดฝีมือในการเขียนป้ายผ้า ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่โดดเด่นโดนใจในงานรณรงค์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และอื่นๆ

0 2 กรกฎาคม, 2014 - 09:35 +07
ศูนย์ถึงร้อยพลังงานหมุนเวียน กลุ่มโครงการรณรงค์ 18

- ศูนย์กลางความสนใจเรื่องพลังงานหมุนเวียน
- สื่อกลางความรู้และผู้คนเกี่ยวกับการติดตั้ง
- ศูนย์กลางความรู้ด้านการระดมทุนเพื่อการสร้างในชุมชน

...

0 2 กรกฎาคม, 2014 - 10:06 +07
แปลเปลี่ยนโลก -- Greenpeace Volunteer Translators กลุ่มตามความสามารถ 2

ความสามารถทางการแปลของคุณคือพลังสร้างสรรค์ดีๆ ที่จะช่วยในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
 

แปลเปลี่ยนโลก! เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก...

0 13 กรกฎาคม, 2015 - 14:07 +07