ค้นหา

ข่าวและสื่อ

A platform for change-makers

There are tons of amazing volunteer opportunities waiting for you. Welcome to Greenpeace Greenwire where people like you connect with other volunteers, activists and groups...

Greenpeace Greenwire คืออะไร

Greenpeace Greenwire (กรีนไวร์) คือชุมชนออนไลน์ที่ให้การสนับสนุนทุกคนที่ต้องการที่จะทำให้การมีส่วนร่วมกับเป้าหมายการรณรงค์ของกรีนพีซ...

Help

พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นของคนๆเดียว คุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณเองสามารถเป็นหนึ่งในคนๆเดียวที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ยิ่งใหญ่ได้ มาร่วมกับเรา...

Who is who

Veggies sunt bona vobis, proinde vos postulo esse magis mustard cucumber courgette azuki bean leek peanut okra celery chicory cauliflower sea lettuce rock melon soybean aubergine...

กิจกรรม

กลุ่ม

> Peace in oneself, Peace in the World

ลดสภาวะโลกร้อนแบบไหน? เริ่มต้นด้วยการน้อมนำ พลังงานแห่งจิตใจ เข้าสู่โหมดสงบเพื่อเสริมสร้างความเบิกบานแห่งจิต สู่ร่างกายจากการเรียนรู้ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ Appiled Ethics...

Gin GREEN Gun

พื้นที่ตรงนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ และ lifestyle การใช้ชีวิต ที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและกู้วิกฤติโลกร้อนได้อย่างง่ายๆ

Greenpeace Youth Thailand

เยาวชนกรีนพีซ เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมมวลชนของกรีนพีซ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือทำจริงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม...

สมาชิก

Please login to search for members. Click here to log in.

Not a member yet? Click here to sign up