ภาพกิจกรรมเยาวชน Green Tour: Sustainable Agriculture กับเจ้าชายผัก