แปลเปลี่ยนโลก -- Greenpeace Volunteer Translators

เกี่ยวกับ

แปลเปลี่ยนโลก -- Greenpeace Volunteer Translators

ความสามารถทางการแปลของคุณคือพลังสร้างสรรค์ดีๆ ที่จะช่วยในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
 

แปลเปลี่ยนโลก! เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก เพื่ออนาคตสีเขียวของเราทุกคน

Mission
แปลเปลี่ยนโลก อาสาสมัครนักแปลของกรีนพีซ
ชนิดกลุ่ม
กลุ่มตามความสามารถ

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

There are no upcoming events for this group.

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม