ศูนย์ถึงร้อยพลังงานหมุนเวียน

เกี่ยวกับ

ศูนย์ถึงร้อยพลังงานหมุนเวียน

- ศูนย์กลางความสนใจเรื่องพลังงานหมุนเวียน
- สื่อกลางความรู้และผู้คนเกี่ยวกับการติดตั้ง
- ศูนย์กลางความรู้ด้านการระดมทุนเพื่อการสร้างในชุมชน

เริ่มจากการสร้างสำนักงานต้นแบบพลังงานหมุนเวียน 100% ในสำนักงานกรีนพีซ ใช้เป็นที่เรียนรู้และฝึกฝนฝีมือในการติดตั้ง ตั้งแต่แรกเริ่ม คำนวณ ออกแบบ และรูปแบบการติดตั้ง การบำรุงรักษาและการเผยแพร่ความรู้ ให้แพร่หลาย

Mission
พลังงานหมุนเวียนเป็นคำตอบของพลังงานโลก
ชนิดกลุ่ม
กลุ่มโครงการรณรงค์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

There are no upcoming events for this group.

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม