จุดเริ่มต้นแห่งการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม

ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากคนเล็กๆเพียงคนเดียว
 
ยินดีต้อนรับสู่ Greenpeace Greenwire ที่ซึ่งคนอย่างคุณสามาถเชื่อมต่อกับเหล่าอาสาสมัคร นักกิจกรรม และกลุ่มต่างๆที่มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ที่นี่คือเวทีของคุณที่สามารถใช้สร้างกลุ่ม จัดกิจกรรม สร้างงานรณรงค์ แบ่งปันรูปภาพ วีดีโอ เขียนบทความ แลกเปลี่ยนแนวทางการรณรงค์ และอื่นๆอีกมากมาย