กรีนไวร์ ในมุมมองของ "เบ๊บ" เยาวชนกรีนพีซ

Greenwire คือ ชุมชนออนไลน์ของกรีนพีซ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับคนที่สนใจอยากลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วเข้ามาริเริ่มงานรณรงค์ของตัวเองด้วยการหาแนวร่วมหรืออาสาสมัครมาร่วมงานรณรงค์ของตน  ซึ่งในสหรัฐฯ กรีนไวร์กำลังเติบโตและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าสนใจ ส่วนกรีนพีซ ประเทศไทยของเราก็ไม่น้อยหน้า  ได้ริเริ่มโครงการอบรมเพื่อแนะนำให้รู้จักกับกรีนไวร์นี้  

          ตอนแรกเลยเรานึกว่า Greenwire คือองค์กรย่อยของ Greenpeace อีกที แต่จริงๆมันไม่ใช่ เพิ่งรู้ว่าคืออะไรตอนที่มา workshop ว่า Greenwire คือสังคมออนไลน์อย่างหนึ่ง ที่คล้ายๆ กับ Facebook ที่พวกเราเล่นๆ กัน แต่ Greenwire นั้น มีไว้สำหรับรวมคนที่มีใจเพื่อส่วนรวมเข้าด้วยกัน และแชร์กิจกรรมต่างๆ ที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกนั้น ลงใน Greenwire ให้คนที่สนใจงานอาสาด้านเดียวกันมาเข้ารวมและช่วยกิจกรรมนั้นๆ ได้โดยง่ายและตรงตามที่แต่ละคนต้องการ  อย่างวันที่ไปเข้าร่วม workshop นี้ก็มีกิจกรรมที่รวมคนจากใน Greenwire นี้เอง มาช่วยงานกัน ความพิเศษอีกอย่างของ Greenwire นั้นก็คือ สมาชิกสามารถบอกความสามารถพิเศษของตนให้ผู้อื่นทราบ เพื่อให้ง่ายต่อการหาผู้ที่ถนัดงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ผู้จัดจัดทำขึ้นมา

การ workshop ครั้งนี้เราได้ร่วมกันระดมสมองว่าเราจะจัดตั้งโครงการอะไรขึ้นมาดี เราได้ตัวแทนจากเยาวชนกรีนพีชมา ซึ่งมีการวางโครงการคร่าวๆ ไว้แล้ว  เราจึงเลือกจากหัวข้อที่มีอยู่มาต่อยอดกัน สรุปผลออกมาได้หัวข้อเกี่ยวกับอาหาร  ประมาณว่าสูตรทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพ วิธีปลูกผักปลอดสารไว้ที่บ้าน และยังมีเกี่ยวกับว่าการมีเศษอาหารเหลือทิ้งจะส่งผลอย่างไรกับโลกบ้าง ซึ่งในอนาคตข้อมูลเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ใน Greenwire เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามสาระความรู้นั้นเอง นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของ Greenwire ด้วย 

จากการ workshop นี้นอกจากจะได้ความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของ Greenwire แล้ว เรายังได้เพื่อนเพิ่มขึ้น และรู้จักการวางแผนงาน การคิด และการระดมสมองกันมากขึ้นอีกด้วยค่ะ

 

----- กรีนไวร์ จากประสบการณ์การร่วม Workshop ของน้อง Nonthapon Vejpanich เยาวชนกรีนพีซ และนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์