News and media

Title Type Description Date Created Date Modified Tags
Greenpeace Greenwire คืออะไร FAQ

...

30 May, 2014 - 14:52 +07 30 May, 2014 - 14:52 +07
กรีนพีซกรีนไวร์ปลอดภัยหรือไม่ FAQ

...

30 May, 2014 - 14:54 +07 30 May, 2014 - 14:54 +07
กลุ่มคืออะไร FAQ

...

30 May, 2014 - 14:53 +07 30 May, 2014 - 14:53 +07
จะมีใครสามารถค้นเจอข้อมูลโปรไฟล์ฉันจากกูเกิ้ลได้ไหม FAQ

...

30 May, 2014 - 14:55 +07 30 May, 2014 - 14:55 +07
ฉันพบเจอข้อบกพร่องในกรีนไวร์ จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ FAQ

...

30 May, 2014 - 14:56 +07 30 May, 2014 - 14:56 +07
ฉันมีปัญหาอื่นๆ ใครสามารถช่วยฉันได้บ้าง FAQ

...

30 May, 2014 - 14:56 +07 30 May, 2014 - 14:56 +07
ฉันสามารถซ่อนชื่อจากสมาชิกอื่นได้หรือไม่ FAQ

...

30 May, 2014 - 14:55 +07 30 May, 2014 - 14:55 +07
A platform for change-makers Page
There are tons of amazing volunteer opportunities waiting for you. 
 
Welcome to Greenpeace Greenwire where people like you connect with
...
21 May, 2014 - 07:24 +07 21 May, 2014 - 07:24 +07 เริ่มต้น, start, getting started
Help Page

พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นของคนๆเดียว

คุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณเองสามารถเป็นหนึ่งในคนๆเดียวที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ยิ่งใหญ่ได้...

19 May, 2014 - 16:03 +07 21 May, 2014 - 09:29 +07
User agreements for Greenpeace Greenwire Thailand Page ... 19 May, 2014 - 16:03 +07 9 June, 2014 - 07:22 +07
Who is who Page

Veggies sunt bona vobis, proinde vos postulo esse magis mustard cucumber courgette azuki bean leek peanut okra celery chicory cauliflower sea lettuce rock melon soybean...

19 May, 2014 - 16:03 +07 19 May, 2014 - 16:03 +07
จุดเริ่มต้นแห่งการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม Page
ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากคนเล็กๆเพียงคนเดียว
 
ยินดีต้อนรับสู่ Greenpeace Greenwire ที่ซึ่งคนอย่างคุณสามาถเชื่อมต่อกับเหล่าอาสาสมัคร...
19 May, 2014 - 16:03 +07 21 May, 2014 - 07:23 +07 เริ่มต้น, start, getting started
นโยบายความเป็นส่วนตัว Page

...

19 May, 2014 - 16:03 +07 30 May, 2014 - 14:49 +07
เกี่ยวกับ Greenpeace Greenwire Thailand Page

Greenpeace greenwire เป็นเวทีเพื่อการ"ลงมือ" ทำในสิ่งที่เชื่อเพื่อการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

คุณสามารถพกความมุ่งมั่นเข้ามาสร้างกลุ่ม...

19 May, 2014 - 16:03 +07 21 May, 2014 - 11:10 +07
คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นสมาชิกชุมชนกรีนไวร์ Document

เอกสารนี้ เป็นเอกสารแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกชุมชนกรีนไวร์โดยกรีนพีซ 

เอกสารแสดงขั้นตอนเป็นแนวทางในการสมัครเข้าระบบ เอกสารนี้ยังอยู่ในสถานะแบบร่าง...

3 June, 2014 - 08:25 +07 3 June, 2014 - 08:25 +07 user's manual, register guide, คู่มือ, สมัครสมาชิก
กรีนไวร์ ในมุมมองของ "เบ๊บ" เยาวชนกรีนพีซ Blog

Greenwire คือ ชุมชนออนไลน์ของกรีนพีซ...

18 February, 2015 - 10:40 +07 18 February, 2015 - 10:42 +07 GPyouth
จากดาดฟ้าและภูผา สู่ขั้วโลกเหนือ เปล่งเสียงเรียกร้องปกป้องอาร์กติกให้ก้องฟ้า Blog ... 17 September, 2014 - 11:54 +07 17 September, 2014 - 11:54 +07 #ActForArctic
เมื่อได้เข้าเฝ้าเจ้าชาย (ผัก) Blog ... 24 July, 2014 - 18:57 +07 24 July, 2014 - 19:19 +07 #greenpeace #greenpeaceth #greenpeaceyouth #organicfarming #greentour #youthactivity #sustainableagriculture
ประชุม "เขียวได้อีก" ได้อีก Photo album 19 July, 2014 - 15:21 +07 19 July, 2014 - 16:20 +07 letitgreen
ภาพกิจกรรมเยาวชน Green Tour: Sustainable Agriculture กับเจ้าชายผัก Photo album 2 July, 2014 - 10:53 +07 2 July, 2014 - 10:53 +07 #greenpeace #greenpeaceth #greenpeaceyouth #organicfarming #greentour #youthactivity #sustainableagriculture