เกี่ยวกับ Greenpeace Greenwire Thailand

Greenpeace greenwire เป็นเวทีเพื่อการ"ลงมือ" ทำในสิ่งที่เชื่อเพื่อการปกป้อง รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

คุณสามารถพกความมุ่งมั่นเข้ามาสร้างกลุ่ม ร่วมกับกลุ่มที่มีอยู่แล้ว ร่วมแลกเปลี่ยน พัฒนาศักยภาพของคุณเพื่อการสร้างการรณรงค์ในแบบของคุณให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น

คำถามที่เรามีให้คุณในตอนนี้คือ คุณพร้อมแล้วหรือยัง ที่จะ"ลงมือ"สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยมือของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำ หรือผู้ตาม ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการรณรงค์