Om Greenpeace Kampanjer

Greenpeace volontärer från runt om i Europa samlar in namnunderskrifter utanför näringsdepartementet i stockholm för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkol 2016.


Greenpeace arbetar globalt inom dessa områden

Läs mer på Greenpeace.se

Hejda klimatförändringarna

Framtiden behöver inte innebära fossilkraft och klimatkatastrof. Det är möjligt att skapa ett samhälle där människor kan leva, bo och arbeta på ett sätt som inte äventyrar vårt klimat. Läs mer.


Skydda skogen

Vi arbetar världen över för att stoppa skövlingen, förhindra handeln med illegalt timmer och för att se till så att ett globalt nätverk av skyddade områden upprättas. Läs mer


Rädda våra hav

Sedd från rymden är planeten blå - 70% av planetens yta är täckt av vatten! Ändå har vi bättre kartor över månens yta än över botten i våra hav. Och livet i haven är hotat. Läs mer.


Hållbart jordbruk utan genmodiferade organismer

Genmodifierade organismer borde inte släppas ut i naturen eftersom det inte finns tillräcklig forskning om vad grödorna har för konsekvenser för miljön och oss människor. Läs mer.


Eliminera farliga miljögifter

Kemikalier är en del av vår vardag. De finns i våra kläder, rengöringsmedel, möbler och elektronik – och i våra kroppar. Inte alla kemikalier är farliga men vi vet tyvärr med säkerhet att en lång rad kemikalier har allvarliga, dokumenterat giftiga effekter på miljö och människor. Läs mer.


Avveckla kärnkraften

Vi har och kommer att fortsätta arbeta mot kärnkraften, eftersom den utgör en oacceptabel risk mot människor och miljö. Den enda vettiga lösningen är att stoppa byggandet av nya kärnkraftverk och avveckla de existerande. Läs mer.


Du kan vara med och delta i förändringen som volontär. Läs mer