Integritetspolicy och cookies

Integritetspolicy och användandet av cookies

Senast uppdaterad: 8 april, 2016.

På denna sida 
Integritetspolicy
Cookies

Greenpeace anser att du har en grundläggande rätt till privatliv på internet och vi arbetar för att skydda din säkerhet på internet. 

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på “Greenpeace Greenwire” är
Föreningen Greenpeace - Norden (nedan GPN)
Box 15164
104 65 Stockholm
Sverige
Tel: +46-8-702 7070
Fax: +46-8-694 9013
Email: info.se@greenpeace.org

GPN tillhandahåller också Greenpeace nordiska Greenwire-domän. 

Personuppgiftsombud
Markus Power, chef volontärenheten Greenpeace Norden
Tel: +45-42752747
Email: markus.power@greenpeace.org

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål (en eller flera ändamål kan gälla samtidigt):

Tillhandahålla, driva och utveckla tjänster
GPN kan komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla dig vår tjänst “Greenpeace Greenwire” och för att genomföra avtalet mellan dig och GPN, för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten av vår tjänst så väl som att undersöka eventuella missbruk av tjänsten. GPN kan också komma att använda dina personuppgifter för att driva och utveckla GPN:s tjänster, kampanjer, marknadsföring, och givarservice.

Kommunikation med dig
GPN kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, till exempel skicka viktiga notiser och andra liknande meddelanden relaterade till våra tjänster samt för att informera dig om våra tjänster har ändrats.

Marknadsföring till dig
GPN och andra Greenpeace organisationer kan kontakta dig för att informera dig om nya tjänster, kampanjer eller marknadsföring som Greenpeace kan komma att erbjuda och för att genomföra marknadsundersökningar med ditt samtycke eller när det tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. GPN kan komma att använda dina personuppgifter för att individualisera och anpassa våra erbjudanden och där med tillhandahålla dig mera relevanta tjänster. Detta innebär exempelvis att ge rekommendationer på och visa anpassat innehåll och annonser i våra tjänster och tredjepartstjänster så som plattformar för sociala medier.

Driva och utveckla tjänster
GPN kan komma att använda dina personuppgifter för att driva och utveckla GPN:s tjänster, kampanjer, marknadsföring och givarservice. 

GPN kan kombinera personuppgifter insamlade i samband med ditt användande av tjänsten “Greenpeace Greenwire” tillsammans med andra personuppgifter som Greenpeace kan ha om dig, om inte sådana personuppgifter var insamlade för ett annat ändamål. Lokala Greenpeace-organisationer runt om i världen kan kombinera dina personuppgifter med redan existerande personuppgifter som lokala organisationer har om dig för exempelvis direktreklam.  

Information vi samlar in om dig

Innehåll i GPN:s “Greenpeace Greenwire” datafil med personuppgifter kan inkludera följande typer av data:

Information Du tillhandahåller oss med
När du skapar ditt “Greenpeace Greenwire” konto, frågar GPN efter följande obligatorisk information: användarnamn, e-post adress, förnamn och efternamn, födelsedatum, vilket land Du bor i, postnummer, staden Du bor i,  regionen du bor i, telefonnummer, lösenord, att Du godkänner användaravtalet och att Du godkänner medlemskapet i Greenpeace Greenwire. Om denna obligatoriska information inte anges är det inte möjligt att använda tjänsten “Greenpeace Greenwire”.  

Därtill, kan du fylla i din profil samt ladda upp ditt foto. GPN sparar också en förteckning med dina medgivanden och önskemål avseende exempelvis nyhetsbrev och marknadsföring. Din webbläsare förser GPN med anonymiserad platsinformation genom användningen av verktyget Google Analytics.

Användning av tjänsten
När du ansluter till GPN:s tjänster på internet skapar GNP:s webbservrar automatiskt en registrering från ditt besök. Dessa registreringar innehåller vanligtvis tiden för anslutning, IP-adress, webbsidor du besökt, webbsidorna som länkat till webbsidan, funktioner som använts, innehållet som visats eller begärts, applikation eller webbläsare, språk och annan liknande information. Vänligen se även vår Cookie policy nedan.

Dina transaktioner med oss
GPN sparar registreringar om dina förfrågningar och överenskommelser med GPN, innehållet som Du försett oss med, tjänster tillhandahållna till dig, så väl som Din kommunikation och interaktion med oss. GPN kan, i enlighet med gällande lagar och förordningar, registrera din kommunikation med vår givarservice.

Din aktivitet i sociala medier via vår tjänst
GPN sparar registreringar om innehållet du delar i sociala medier via vår tjänst, som exempelvis delning av innehåll på tjänsten “Greenpeace Greenwire” via sociala medier knappar (sådana sociala medier knappar kommer att läggas till Greenwire inom en snar framtid).

Vanliga källor med information
Merparten av informationen som är insamlad från dig i början av och under medlemskapet när du använder tjänsten “Greenpeace Greenwire”.

Uppdateringar av personuppgifter kan också samlas in från myndigheter, organisationer, företag som erbjuder uppdateringstjänster, från offentliga register och andra offentliga källor med information.

Delas information om dig regelbundet med andra?

GPN kommer inte sälja, överföra eller på annat sätt dela din personliga information med tredje part såvida annat inte anges nedan.
GPN kan komma att dela din personliga information med andra lokala Greenpeace organisationer där du är bosatt eller auktorisera tredje parter som behandlar personuppgifter på uppdrag åt GPN för de syften som är beskrivna i denna integritetspolicy i enlighet med gällande lagar och förordningar. Detta kan till exempel inkludera tillhandahålla tjänster för givarservice och medlemskap, behandla och analysera personlig information, genomföra undersökningar och hantering av marknadsföring och andra liknande kampanjer.

Ditt namn och fotografi kan synas tillsammans med dina kommentarer på tjänsten “Greenpeace Greenwire”. Ditt fullständiga namn och e-postadress är tillgänglig för evenemangsadministratörer via tjänsten “Greenpeace Greenwire” när du deltar i ett evenemang via Greenpeace Greenwire.

GPN kommer snart visa sociala nätverks knappar för delning från Facebook och Twitter på vår webbsida för att göra det enkelt för dig att dela kampanjer och nyheter från Greenpeace med vänner. Dessa delningsknappar för sociala nätverk är kopplade med webbservrar som kan spåra ditt beteende på vår webbsida och kan kombinera detta med annan information om dig från andra webbsidor. Du kan installera tillägg till webbläsaren som exempelvis ”Disconnect” för Chrome och Firefox för att förhindra detta.

GPN samlar också in information automatiskt om besökare på webbplatsen för att hjälpa oss sköta och förbättra vår webbplats. Vi använder Google Analytics för att samla in och analysera dessa data. Du kan installera "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" för att förhindra att information om Dina besök på vår webbplats skickas till Google Analytics.

Är din information överförd till länder utanför Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA)?
GPN kan dela och överföra dina personuppgifter till en lokal Greenpeace organisation i området där du är bosatt, även utanför EU/EEA. Överföringen baseras på ditt entydiga medgivande som du har avgivit till GPN när du ansluter till tjänsten “Greenpeace Greenwire”. Syftet för sådan överföring är för att tillåta den lokala Greenpeace organisationen att kommunicera direkt med dig och genomföra deras egen direktmarknadsföring.

GPN:s tjänster kan tillhandahållas genom resurser och servrar lokaliserade i olika länder runtom i världen. GPN kan därför överföra dina personuppgifter utanför landet där du använder våra tjänster, inklusive länder utanför EEA, som inte tillhandahåller lagar vilka erbjuder skydd specifikt för personuppgifter eller har andra rättsliga regleringar gällande skydd för personuppgifter. I sådana fall försäkrar GPN att det finns lagstöd för sådan överföring och att adekvat skydd för dina personuppgifter erhålls i enlighet med gällande rätt, som exempelvis, genom att använda standardavtal godkända av relevanta myndigheter (om nödvändigt) och genom att kräva användandet av andra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Principer för att säkra informationen
Endast särskilt förordnade anställda och volontärer inom GPN och organisationer som arbetar på uppdrag av GPN eller på GPN:s vägnar är berättigade att använda filhanteraren för personuppgifter. Alla personer som arbetar med Greenpeace Greenwire har fått ett personligt förordnande av användningen av personuppgiftsombudet. Olika accessnivåer har skapats baserat på den information en person behöver i hennes eller hans roll inom Greenpeace Greenwire. Systemet är skyddat av en brandvägg som skyddar från kontakt utanför GPN.

Alla anställda inom GPN och våra underleverantörer är förpliktade att hålla information om personuppgifter som de erhåller genom arbetet konfidentiell.

Din rätt till åtkomst, rättelse och förbud

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som finns sparade om dig i GPN:s “Greenpeace Greenwire”. Din begäran om att få ta del av uppgifterna ska vara skriftlig och adresserad till personen som ansvarar för registret. En begäran om att få åtkomst till dina personuppgifter måste vara underskriven. En begäran om att få åtkomst till dina personuppgifter kan också ställas till personuppgiftsombudet på huvudkontoret på adressen Greenpeace Norden, Rosenlundsgatan 29 B, Box 15164, 104 65 Stockholm, tillsammans med id-handling.

Du har rätt att förbjuda GPN från att behandla dina personuppgifter i syfte för direktmarknadsföring, annan marknadsföring, insamling, marknadsundersökningar, opinionsundersökningar. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta personuppgiftsombudet med ansvar för personuppgifter. 

Val av tillämplig lag och rätten att anhängiggöra klagomål hos tillsynsmyndighet samt kontaktuppgifter till tillsynsmyndighet.
Behandlingen av personuppgifter genom “Greenpeace Greenwire” sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), förkortad PuL, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) utan att beakta eventuella konflikter mellan rättsliga bestämmelser.

Dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda enskilda mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

I fall att du misstänker en överträdelse av dataskydds- eller personuppgiftslagstiftning och ärendet inte kan lösas mellan dig och GPN genom förhandling, kan du kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige. 

Ändringar av Integritetspolicy
GPN kan återkommande ändra denna integritetspolicy och ändra eller återkalla tillträde till tjänsten “Greenpeace Greenwire” när som helst, med eller utan något förhandsmeddelande. Om denna integritetspolicy däremot ändras materiellt, på ett ofördelaktigt sätt, kommer GPN meddela sådan ändring på webbplatsen för “Greenpeace Greenwire” under 30 dagar. GPN rekommenderar att du besöker denna integritetspolicy emellanåt för att uppmärksamma eventuella ändringar.

Cookies

Vad är cookies?

Cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på besökarens enhet. Cookies innehåller ett anonymt unikt dator-id från besökarens enhet som Greenpeace kan använda för att mäta hur många som besöker Greenpeaces webbplatser och hur Greenpeaces webbplatser och internettjänster används.

Cookies flyttas inte runt automatiskt på internet. Cookies överförs till besökarens webbläsare från den server som tillhandahåller webbplatsen som besöks. Endast samma server som skickat cookien kan senare läsa eller använda samma cookie. Cookies eller andra liknande teknologier skadar inte besökarens enhet eller filer, inte heller kan de användas för att köra program eller sprida sabotageprogram.

Används cookies på Greenpeaces webbplatser?

Greenpeace samlar in information om hur besökare använder våra tjänster genom att använda cookies och annan liknande teknologi. Syftet med cookies och andra liknande teknologier är för att möjliggöra utveckling och analys av Greenpeace tjänster för att anpassa dem bättre till våra användares behov. Användandet av dessa webblösningar möjliggör en mera anpassad upplevelse för besökare – till exempel behöver inte användare fylla i deras användarnamn och lösenord varje gång de byter webbsida då cookies hjälper webbsidor att komma ihåg användaren.

Greenpeace använder cookies och andra liknande teknologier för att samla in statistik om antalet besökare på Greenpeace olika webbsidor och för att mäta effektiviteten av reklam och marknadsföring. Till exempel kan vi samla in information om marknadsföring i epost och nyhetsbrev för att identifiera om meddelanden har öppnats samt om läsaren har klickat på en länk i e-postmeddelandet till en viss webbsida.

Greenpeace kan använda informationen om användningen av våra webbplatser för att leverera riktad reklam eller innehåll till en specifik webbläsaranvändare. Användare kan inte bli personligen identifierade enbart genom användningen av cookies eller andra liknande teknologier. Inte heller kan vår webbsida få reda på användarens e-postadress, så till vida användare har tillhandahållit denna till Greenpeace. Informationen insamlad genom cookies och andra liknande teknologier kan komma att kombineras med annan information som inhämtas från användare i en annan kontext i enlighet med de angivna villkoren i Integritetspolicyn samt i enlighet med gällande lagar och förordningar för dataskydd och personuppgifter.