Hur gör man en bra årsplan för en volontärgrupp?

Nytt år nya möjligheter - Hur gör man en bra årsplan för en volontärgrupp?
Tidigare år har Greenpeace lokalgrupper gjort årsplaner, något som vi tappade lite under 2015 och vill nu introducera igen under 2016. För att underlätta för grupperna tänkte vi ta fram en mall som grupper kan använda som underlag för att diskutera vad som är viktigt för gruppen, fylla i datum, mål, vision m.m. Förhoppningen är årsplanen gör det lättare att ha översikt, att grupperna kan genomföra grymma grejer som planeras i tid och att lokala möjligheter tas vara på, att det blir ett verktyg som används under året. 

Er input och feedback skulle vara till stor hjälp!
1. Vilka delar ska finnas med i en i årsplan för en volontärgrupp som jobbar med miljöfrågor?
2. Har ni förslag på bra verktyg som ni kan dela med oss andra för inspiration?