Flytta Pengarna

Varför investerar vi 13 miljarder av våra pensionspengar i de 100 smutsigaste företagen i världen?

Visste du att för varje timme som du arbetar så bidrar du till klimatförändringar?

De statliga allmänna pensionsfonderna 1-4 använder våra gemensamma pensionspengar till att köpa klimatskadlig verksamhet såsom produktion av kol, olja och gas. De gör detta utan att fråga dig. Det är helt orimligt att vi genom våra pensionspengar tvingas äga sånt som driver på klimatförändringarna.

AP-fonderna 1, 2, 3 och 4 äger investeringar till ett värde av tretton miljarder i nära hälften av de 100 största klimatförstörande företagen i världen.

Uppmana de statliga pensionsfonderna att sluta investera i klimatskadlig verksamhet och istället investera i en hållbar framtid.

Ge oss en pension vi kan njuta av utan att vi samtidigt förstör planeten!

Läs mer om kampanjen!
Tax Refusal

Kommande aktiviteter nära dig

I gruppen Flytta Pengarna hittar du vad som är på gång i kampanjen och vad du kan göra för att engagera dig!

Gå med i gruppen Flytta Pengarna!

Låt oss bana väg för en fossilfri framtid!

De svenska AP-fonderna 1-4 tillhör de största pensionsfonderna i världen och skulle kunna göra en stor skillnad globalt, om de valde att bli fossilfria. Sveriges lilla storlek brukar användas som ett argument i diskussioner om att Sverige inte kan göra skillnad när det kommer till att hejda klimatförändringarna.

Här är dock en arena där vi har inflytande långt över vårt lands storlek! De svenska pensionsfondernas investeringar är sett till vår befolkningsmängd en stor aktör på den globala aktiemarknaden. Att skifta till klimatvänliga investeringar skulle ge en stor global effekt!

Det är dags för Sverige att ta täten och visa andra att fossila investeringar innebär enorma risker, för vår planet, för vårt klimat och för vår ekonomi!

Gör din röst hörd!Aaaaaaaaaah!

Bli en del av kampen för fossilfria pensioner! Du kan agera tillsammans som en grupp vänner eller volontärer, eller på egen hand.

Sprid budskapet i din stad!

Delta i våra aktiviteter runt om i Sverige där vi informerar om kampanjen. Klicka på rubriken för mer information!

Ta ställning för fossilfria pensioner på din arbetsplats!

Är du arbetsgivare eller arbetstagare? Vill du att din arbetsplats ska ta ställning för fossilfria pensioner? Toppen! Klicka på rubriken för mer information!

 

Skriv på vår namninsamling

Gör din röst hörd genom att det tusentals andra svenskar redan gjort: skriv på vår namninsamling där vi ber 1a- 4e AP-fonden att sluta investera i fossila verksamheter! Klicka på rubriken för att komma till namninsamlingen.