Kampanjinformation: Finanskampanjen!

Datum:
13 mars, 2018 - 18:00 till 19:15 CET
Deltagare:
11 personer kommer att delta

Nu börjar finanskampanjen "Flytta Pengarna" växla upp och dra igång på allvar! Vi har en hel del spännande saker som händer under våren, men för att kunna förverkliga några av dem behöver vi dig

 

----- In english below -----


Under det här videomötet kommer jag, som projektledare för svenska finanskampanjen, att berätta allt ni behöver veta om varför vi har kampanjen, vad den handlar om, vilka mål vi har och hur vi ser oss nå dit! Ni kommer även ha möjlighet att ställa alla de frågor och funderingar ni har kopplade till kampanjen.  

Detta är en kampanj som till stor del bygger på engagemang, både från våra volontärer och aktivister, men också från våra givare, supporters och andra delar av rörelsen. Så om du kommer på någon som du tycker borde aktivera sig i kampanjen, vare sig det är din kompis från Fältbiologerna, din mormor eller din chef, bjud med hen! 

Vi kommer bland annat prata om 

  • hur aktiviteten kommer se ut
  • vad vi behöver i form av material
  • hur vi ska fördela arbetet
  • vilka städer vi ska hålla aktiviteten i 

Du behöver alltså inte vara med i Greenpeace för att delta på mötet eller på aktiviteten.

Mötet kommer hållas på videokonferens-sidan Zoom. För att delta kan du antingen klicka på denna länk, eller gå in på zoom.us och skriva i mötes id:  878-131-257.

 

Jag ser fram emot att ses och prata mer om kampanjen med er!
/ Em.

 


------------
The finance-campaign "Flytta Pengarna" ( Move The Money ) is gearing up and getting started for real! We have a lot of exciting things happening thru out the spring, but in order to make some of them happen - we need you!

During this video-call, as the project lead for the Swedish finance-campaign, I will tell you all you need to know about why we have the campaign, what it is about, what goals we have and how we see us now! You will also be able to ask all the questions and concerns you have attached to the campaign.

This is a campaign that is largely based on engagement & commitment, both from our volunteers and activists, but also from our donors, supporters and other parts of the movement. So if you come to think of someone you think should engage in the campaign, be it your friend from Fältbiologerna, your grandmother or your boss - invite them!

The agenda and link to the video call comes closer to the meeting date.

 I look forward to seeing and talking more to you about the campaign!
/ Em.