Biologisk förintelse

Hej kära miljövänner!

Genom att studera fossiler kan vi förstå att artförluster tidigare har varit ett naturligt förlopp på jorden.
Fem massutrotningar har redan ägt rum de senaste 26 miljoner åren där hela släkten av djur och växter, inklusive dinosaurierna, utrotats.
Den sjätte massutrotningen pågår just nu och är redan långt gången.
Vi är på väg in i det sjätte massutdöendet i planetens historia, och det är vår livsstil som utgör hoten.
Mänsklig överkonsumtion och överbefolkning är de huvudsakliga anledningarna och tiden är knapp, enligt rapporter från The Guardian.

Om det inte vore för oss människor så skulle inte detta pågå just nu, vilket såklart får mig att slå knut på huvudet och börja fundera på om det faktiskt inte kan vara så att vi är hitskickade med syftet att förstöra. Vi kanske är ett virus?
Om man tänker efter så har vi ju faktiskt mer gemensamt med virus än med andra djur på jorden: vi konsumerar och vi dödar, och vi är inte i symbios med någonting runt omkring oss, så som alla andra djur på planeten är.

Nåja, jag har ju varit inne på ämnet och även skrivit om den sjätte massutrotningen tidigare, men jag har inte kunnat släppa detta eftersom det tycks pågå alldeles i det tysta, vilket naturligtvis håller på att frustrera ihjäl mig.
Det känns inte riktigt som att det går att nå fram till folk, känner jag. Många inser inte vad det har för betydelse för oss om djuren försvinner.
Så, jag tänkte göra ett försök till att beskriva hur människors hälsa kommer att påverkas, men också hur vi kommer att påverkas ekonomiskt.
Om det handlar om pengar så kanske folk vaknar till tänker jag, småbitter som jag är.
Forskning visar faktiskt att människors sociala problem och utrotningen av arter hänger samman. Vi är torts allt alla en del av naturen.
Här följer några exempel på hur vi människor påverkas av den artförlust som pågår, som jag hittade på Natursidan.se
 

 • Ebolavirusets spridning genom jakten på regnskogskött är ett exempel som anses hänga samman med avverkning av regnskog.
  Vägar som dragits in i skogarna har gjort dem åtkomliga för tjuvjakt och export av köttet som i sin tur sprider viruset.  
   
 • En studie från 2010 i Nature visar att det finns en länk mellan att mångfalden av fåglar har minskat i USA och en ökning av hjärninflammation hos människor, en sjukdom som överförs via mygg.
   
 • 1998 kunde forskaren och biologen Justin Brashares knappt hitta några antiloper, flodhästar, leoparder eller lejon i Ghana, utan fann istället aggressiva babianer som förstörde odlingar och orsakade förluster. Detta ledde till att barn tvingades vara hemma från skolan för att hjälpa till att vakta gårdarna och fick därmed en försämrad utbildningsnivå.
  Det hela ska tydligen ha berott på fisket, eftersom alltfler ägnade sig åt jakt efter att kusterna blivit utfiskade. När människans bytesdjur då försvann så försvann även de större rovdjuren eftersom de fick förflytta sig för att hitta föda, och detta skapade en frizon för babianerna.
  Man fann att situationen med fiskebestådndet hade haft en påverkan på utbildningsnivån i landet under minst 10 år.
   
 • 2010 fann biologen och forskaren Nicholas Calderone, Cornell University att binas pollination av grödor är värda nästan 30 miljarder dollar. Exempelvis så kräver en mandelodling i Kalifornien ca 1,7 miljoner bikupor, en kostnad som bina håller nere.
  Samtidigt hotas bina globalt av utrotning.


Det finns förstås många fler liknande exempel, och poängen jag vill göra är att ingen kommer att slippa undan konsekvenserna, för ingen del av världen är opåverkad.
Även i Sverige minskar både mängden arter och antalet djur, och vad som kommer hända framöver vet ingen.
Detta är en helt ny situation.

Enligt Mora Aronsson, botaniker vid Artdatabanken, så skulle detta hänt oavsett klimatförändringarna, pga. att vi människor tar allt större arealer i anspråk. Och eftersom vi människor finns nästan överallt, så är det svårt för andra arter att ta vägen någonstans när deras livsmiljöer förändras och förstörs.
Vi har begränsat deras geografiska rörlighet.

Enligt en artikel i the Guardian från 2015 så har forskaren Vaclav Smil, University of Manitoba räknat ut att människan och de djur som människan föder upp för att ätas (kor, grisar, osv) utgör över 95 procent av världens biomassa för ryggradsdjur. Alla vilda djur som elefanter, giraffer, tigrar och andra arter står bara för mindre än fem procent av denna biomassa. (!)

Vi håller på att såga av grenen vi sitter på, och massiva förändringar måste ske om vi ska ha en chans.
Jag tror på att ett helt nytt samhälle måste växa fram, och att vi måste börja om.
Gör om, gör rätt, helt enkelt.
Det kommer att krävas en kraftfull klimatpolitik som utgår från forskning.
Men det finns förstås mycket vi som individer kan göra också.
Mycket av det vi gör på daglig basis har en stor påverkan på planeten, och information behöver spridas.
Vi behöver börja prata om det här.

Om man skär ner jordens livslängd till 24 timmar så har vi människor bara varit här i 3 sekunder, och se bara vilken oreda vi hunnit ställa till med.
Homo Sapiens betyder ”vis man”, men jag tror inte det är så vi lär bli ihågkomna när någon gräver upp våra gamla trötta fossiler i framtiden.
Vi är snarare nötterna som föste undan allt liv för att kunna fylla planeten med grisar och kor, och sedan tog vi kol på hela alltet inklusive oss själva.
När dinosaurierna dog var det en asteroid som damp ner och gjorde slut på allting, och nu skulle jag vilja påstå att det är vi som är asteroiden.

Men innan jag blir alltför pessimistisk så måste jag få påpeka att ingenting är försent om vi alla hjälps åt.
Här skriver WWF om den sjätte massutrotningen och hur vi kan göra för att främja den biologiska mångfalden, och det finns även bra tips på vad vi kan göra när det gäller mat, resor, boende och inköp.


​​​​​​​Vad kan vi göra, vad vet ni? Kommentera!


/Annie