Groups

Arktiksen puolustajat

Ryhmä Arktiksen puolustajien sisäiseen yhteydenpitoon ja kampanjan suunnitteluun.

NVDA-kouluttajat, Suomi

Tässä tilassa on tarkoitus keskustella nvda-koulutuksista ja jakaa materiaaleja.

Sverige Greenwire Community [Open To All]

The main group for all activities on Greenwire in Sweden. Please add blogs, events, idéas and shout about what your up to! Main language is English. In the spring 2015 we are...

Metsien suojelijat

Greenpeace työskentelee ekologisesti kestävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen metsien käytön ja suojelun puolesta kaikkialla maailmassa. Suomessa suojelua tarvitaan erityisesti...

DK Greenspeakers

Dette er spacer for Greenspeakers Must fill out description

Finland [Open to All]

Pääasiallinen ryhmä kaikelle Suomen Greenpeacen toiminnalle ja keskustelulle. Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille! Ryhmän kielinä toimivat suomi ja englanti. / A group for...

Greenwire-testikäyttäjät

Ryhmä Greenwiren testikäyttäjille. Ryhmässä voi kokeilla ryhmätoimintoja, jutella ensimmäisistä kokemuksista ja huomioista ja kysyä neuvoja.

Avohakkuut historiaan

Ryhmä on tarkoitettu kaikille Avohakkuut historiaan -kampanjan kannatusilmoitusten kerääjille, olit sitten jonkun ympäristö- tai luonnonsuojelujärjestön vapaaehtoinen tai uusi...

Stockholm [Greenpeace]

Welcome to Greenpeace local group in Stockholm! This is the group for our volunteers in Stockholm. Join if you are part of our volunteer unit - or if you want to be. If you’re not...

Jyväskylä [Greenpeace]

Jyväskylän paikallisryhmä on ollut pitkään aktiivinen ja tehokas joukko. Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia Jyväskylässä herättäen ympäristötietoisuutta eri aloilla...

Pk-seudun avohakkuiden vastustajat

Ryhmän tarkoitus on koordinoida, sparrata sekä suunnitella ensi sijassa nimienkerääjiä kampanjaa "avohakkuut historiaan" varten. Ryhmä on yhteistyö monen järjestön kesken. Mukana...

Nordic Climbing Community

Welcome to the Nordic Climbing space, where you can find information about upcoming trainings and activities. Inspire others by sharing activities and climbing sessions, ideas and...

Lahti [Greenpeace]

Lahden paikallisryhmässä teemme monipuolisesti erilaista paikallistoimintaa metsävahtitoiminnasta tapahtumien pöydänpitoon, kouluvierailuista ravintolapäivään ja...

GP:n vapareiden ilmastotempaus

20.10. Helsingissä järjestetään iso ilmastomarssi. Emme kuitenkaan halua ilmastoasioiden jäävän vain yhteen päivään ja siksi GP:n vapareiden on tarkoitus aloittaa sarja...

Nordic Paddling Community

Welcome to the Nordic Paddling space, where you can find information about upcoming trainings and activities. Inspire others by sharing activities and training sessions, ideas and...

Umeå [Greenpeace]

Den här gruppen är till för aktiva Greenpeace volontärer i Umeå. Här planerar och diskuterar vi vår verksamhet. Vi har introduktionsmöten en gång i månaden se kalendern för att...