Personvern og informasjonskapsler

Personvern og informasjonskapsler

Sidens innhold
Personvern
Informasjonskapsler

Greenpeace mener at du har en grunnleggende rett til privatliv på Internett, og vi jobber for å beskytte din sikkerhet på nettet.

Personvern

Kontroller for «Greenpeace Greenwire» personlig datafil
Foreningen Greenpeace - Norden (heretter kalt GPN)
Postboks 33
Torshov
0412 Oslo
NORGE
Tlf: 22 20 51 01
E-post: info.no@greenpeace.org

GPN er også leverandør av Greenpeace Nordic Greenwire-domenet.

Kontaktperson for kontroller:

Markus Power, Head of volunteer unit Greenpeace Nordic
Tlf: +45-42752747
E-post: markus.power@greenpeace.org

Til hvilke formål behandler vi dine data?

Formålet med behandlingen av dine personlige data er som følger (ett eller flere formål kan gjelde på samme tid):

Tilby, administrere og utvikle tjenester
GPN kan bruke dine personopplysninger til å kunne tilby deg våre tjenester under «Greenpeace Greenwire» og å utføre kontrakten mellom deg og GPN, sikre at våre tjenester er sikre og funksjonelle, samt undersøke eventuelle misbruk av tjenesten.  GPN kan også bruke dine personopplysninger til å forvalte og utvikle GPNs tjenester, kampanjer, markedsføring, og support for støttemedlemmer.

Kommunikasjon med deg
GPN kan bruke dine personopplysninger til å kommunisere med deg, for eksempel for å sende deg viktige varsler og meldinger om våre tjenester og for å informere deg om eventuelle endringer av våre tjenester.

Markedsføring til deg
GPN og andre Greenpeace-organisasjoner kan kontakte deg for å informere deg om nye tjenester og kampanjer som Greenpeace tilbyr, for å utføre markedsundersøkelser når vi har ditt samtykke, eller der vi ellers har lov basert på gjeldende lovverk. GPN kan bruke dine personopplysninger for å tilpasse vårt tilbud og for å gi deg mer relevante tjenester. Herunder kan vi for eksempel gi anbefalinger eller vise personlig annonsering som en del av våre tjenester samt tredjepartstjenester som sosiale medier.

Forvalte og utvikle tjenester
GPN kan bruke dine personopplysninger til å forvalte og utvikle GPNs tjenester, kampanjer, markedsføring, og service for støttemedlemmer.

GPN kan kombinere personopplysninger innhentet i forbindelse med din bruk av «Greenpeace Greenwire» sine tjenester med andre personlige data angående deg som Greenpeace sitter på, med mindre slike personlige data ble samlet inn for et annet formål. Lokale Greenpeace-organisasjoner verden rundt kan kombinere dine data med de eventuelle eksisterende data som den lokale organisasjonen sitter på, for eksempel til formål som direkte markedsføring.

Informasjon vi samler inn om deg

Innholdet i GPNs personlige datafil «Greenpeace Greenwire» kan omfatte følgende typer data:

Informasjon du gir oss
Når du oppretter din «Greenpeace Greenwire» -konto, spør GPN etter følgende obligatorisk informasjon: Brukernavn, e-postadresse, fornavn og etternavn, fødselsdato, hvilket land du bor i, ditt postnummer og poststed, hvilket fylke du bor i, telefonnummer, passord, at du samtykker i brukeravtalen og sier deg enig i å bli medlem av Greenwire-fellesskapet. Uten å gi den obligatoriske informasjonen om bruk av «Greenpeace Greenwire» vil tjenestene ikke være tilgjengelige. 

I tillegg kan du fylle ut profilen din, samt laste opp ett bilde av deg selv. GPN opprettholder også registreringer av dine samtykker og preferanser knyttet til, for eksempel, nyhetsbrev og markedsføring. Nettleseren din gir GPN anonymiserte posisjonsdata for den nevnte nettleseren som skyldes bruk av Google Analytics-verktøy.

Tjenesteaktivitet
Når du bruker GPNs tjenester på Internett, oppretter GPNs webservere poster for besøket ditt automatisk. Disse postene inkluderer vanligvis tilgangstider, IP-adresse, sider du har besøkt, nettstedene du kom fra, type funksjoner brukt, vist eller forespurt innhold, app- eller nettlesertype, språk og lignende informasjon. Se våre retningslinjer om informasjonskapsler nedenfor.

Dine transaksjoner med oss
GPN opprettholder poster for dine forespørsler og avtaler med GPN, innholdet du har gitt oss, tjenestene som tilbys til deg, samt din kommunikasjon og andre interaksjoner med oss. GPN kan, i samsvar med gjeldende lov, registrere din kommunikasjon med vår service for støttemedlemmer.

Din aktivitet på sosiale medier via vår tjeneste
GPN opprettholder registreringer av innholdet du deler på sosiale medier via vår tjeneste, som for eksempel deling av innhold på tjenesten «Greenpeace Greenwire» via plugin-moduler for sosialt. (Slike plugin-moduler for sosialt vil være tilgjengelige for Greenwire i nær fremtid)

Vanlige informasjonskilder
Mesteparten av informasjonen om deg samles inn i begynnelsen av og under støtteforholdet og fra programvaren når du bruker «Greenpeace Greenwire» -tjenesten.

Oppdateringer av personopplysninger kan også innhentes fra myndigheter, organisasjoner, selskaper som tilbyr oppdateringstjenester fra offentlige kataloger og andre offentlige informasjonskilder.

Deles dine data jevnlig med andre?

GPN vil ikke selge, leie ut eller på annen måte utlevere dine personopplysninger til tredjeparter med mindre annet er angitt nedenfor.

GPN kan dele dine personlige data med andre, lokale Greenpeace-organisasjoner der du bor, eller autoriserte tredjeparter som behandler personopplysninger på vegne av GPN for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Dette kan omfatte for eksempel tilbud av tjenester som support for støttemedlemmer, håndtering og analysering av personlige data, forskning og administrerende markedsførings- og andre slike kampanjer.

Ditt navn og bilde kan vises sammen med dine kommentarer på «Greenpeace Greenwire»-tjenesten. Ditt fulle navn og e-postadresse blir utlevert til administratorer for arrangementer via «Greenpeace Greenwire»-tjenesten når du deltar på et arrangement på Internett.

GPN vil snart vise knapper for deling på sosiale nettverk samt moduler for Facebook og Twitter på våre nettsider som enkelt lar deg dele Greenpeace-kampanjer og –nyheter med venner. Disse deleknappene og modulene for sosiale nettverk kommer fra webservere som kan overvåke din oppførsel på våre nettsider og kombinere dette med annen informasjon om hvilke andre nettsteder du kom fra. Du kan installere weblesertillegg som «Deaktiver» for Chrome og Firefox for å deaktivere dem.

GPN samler også automatisk informasjon om besøkende på nettstedet for å hjelpe oss å vedlikeholde og forbedre utformingen av nettsidene våre. Vi bruker Google Analytics for å samle og analysere disse dataene. Du kan installere «Google Analytics Opt-out Browser Add-on» for å hindre at informasjon dine besøk på vår nettside sendes til Google Analytics.

Overføres dine data til land utenfor EU eller EØS-området?
GPN kan videreformidle og overføre dine personlige data til en lokal Greenpeace-organisasjon der du bor, også utenfor EU/EØS. Overføringen er basert på ditt utvetydige samtykke som du ga til GPN da du registrerte deg for «Greenpeace Greenwire»-tjensten. Formålet for slik overføring er å la din lokale Greenpeace-organisasjon kommunisere direkte med deg, samt å utføre sin egen direkte markedsføring.

GPN kan tilby tjenester ved bruk av ressurser og servere plassert i ulike land verden rundt. GPN kan derfor overføre dine personlige data utenfor landet du bruker våre tjenester fra, inkludert til land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) som ikke har lover som gir spesifikk beskyttelse for personopplysninger eller som har ulike juridiske regler om beskyttelse av data. I slike tilfeller sikrer GPN at det eksisterer et rettslig grunnlag for en slik overføring, og at det gis tilstrekkelig beskyttelse for dine personlige data i henhold til gjeldende lov, for eksempel ved å bruke standardavtaler som er godkjente av relevante myndigheter (der det er nødvendig) eller ved å kreve at det brukes egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for informasjon.

Prinsipper for sikring av data
Bare utnevnt GPN-personell og organisasjoner som opererer på oppdrag fra GPN eller på vegne av GPN, har rett til å bruke den personlige datafil-søknaden. Alle personer som behandler søknaden har personlig bruksrett, gitt av kontrolleren. Ulike tilgangsnivåer opprettes basert på hvilke data personen behøver i henhold til hans/hennes rolle i Greenwire. Systemet er beskyttet med en brannmur som beskytter den fra all kontakt utenfor GPN.

Alt personell i GPN og dets underleverandører plikter å holde personopplysningene de innhenter gjennom sitt arbeid konfidensielle.

Din rett til innsyn, retting og forbud

Du har rett til innsyn i opplysninger om deg i GPNs personlige datafil for «Greenpeace Greenwire». Anmodningen om innsynsrett skal skje skriftlig ved å kontakte personen som er ansvarlig for registeret. Anmodningen om innsynsrett må signeres. Anmodningen om innsynsrett kan også personlig innleveres på hovedkontoret til kontrolleren, på adressen: Greenpeace Nordic, Rosenlunds 29 B, Postboks 15164, 104 65 Stockholm. Din ID må verifiseres på stedet.

Du har rett til å forby GPN fra å behandle dine personlige data for formål som direkte reklame, distansert pengeinnsamling, annen direkte markedsføring, markedsundersøkelser og meningsmålinger, og du har rett til å kreve retting av feilaktige data ved å kontakte kontaktpersonen for kontrolleren.

Lovvalg og retten til å klage til tilsynsmyndigheten, samt kontaktinformasjon for         tilsynsmyndigheten

Behandlingen av den personlige datafilen for «Greenpeace Greenwire» er underlagt lovene i Norge uten hensyn til eventuelle motstridende rettsprinsipper.

Dersom du har mistanke om et brudd på personvernlovgivning og saken ikke er løst i minnelighet mellom deg og GPN under forhandlinger, kan du kontakte det norske datatilsynet på Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge.

Endringer av personvernpolicy

GPN kan fra tid til annen (og til enhver tid) endre denne personvernerklæringen eller endre eller trekke tilgangen til «Greenpeace Greenwire» -tjenesten, med eller uten varsel. Men hvis denne personvernpolicyen endres vesentlig, på negativt vis, vil GPN opplyse om slik endring på «Greenpeace Greenwire» sine hjemmesider i 30 dager. GPN anbefaler du besøker denne personvernerklæringen fra tid til annen for å følge med på slike eventuelle endringer.

Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren lagrer på brukerens enhet. Informasjonskapsler inneholder ofte en anonym, individuell identifikator som Greenpeace kan bruke til å måle hvor mange forskjellige nettlesere besøker Greenpeace-nettsidene, og hvordan Greenpeace sin nettsteder og nettbaserte tjenester brukes.

Informasjonskapsler flyttes ikke rundt av seg selv på Internett. Informasjonskapsler overføres til brukerens nettleser fra serveren for nettstedet som brukeren besøker. Kun den serveren som sendte informasjonskapselen kan lese og bruke kapselen på et senere tidspunkt. Informasjonskapsler og annen, lignende teknologi skader ikke brukerens enheter eller filer, og kan ikke brukes til å kjøre programmer eller spre skadelig programvare.

Brukes informasjonskapsler på Greenpeace sine nettsider?

Greenpeace samler inn informasjon om hvordan brukerne bruker våre tjenester ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende teknologier. Formålet med informasjonskapsler og lignende teknologier er å muliggjøre utvikling og analyse av Greenpeace sine tjenester for å bedre kunne møte brukernes behov. Bruken av disse nettbaserte teknologiene muliggjør en mer behagelig brukeropplevelse. For eksempel vil ikke brukerne trenge å oppgi brukernavn og passord hver gang de går inn på en ny nettside, ettersom informasjonskapsler hjelper nettstedene å huske dem.

Greenpeace bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier for å utarbeide statistikker over antall besøkende på Greenpeace sine nettsider, og for å måle effektiviteten av reklame og markedsføring. For eksempel kan vi samle informasjon om markedsføringse-poster og nyhetsbrev for å identifisere om meldingene ble åpnet, og om leseren har fulgt koblinger i e-posten, for eksempel for å besøke en nettside.

Greenpeace kan bruke informasjonen om nettsidebruken for å levere målrettede annonser eller innhold for bestemte nettleserbrukere. Brukere kan ikke identifiseres utelukkende ved hjelp av informasjonskapsler og andre teknologier, og vår hjemmeside kan heller ikke gjenkjenne brukerens e-postadresse, med mindre brukeren har oppgitt den til Greenpeace. Informasjonen som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende teknologier, kan kombineres med andre opplysninger innhentet fra brukeren gjennom i andre sammenhenger, i samsvar med opplysninger som er oppgitt under retningslinjene for personvern, og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.