Brukeravtale

Brukeravtale for Greenpeace Greenwire, Greenpeace Norden: Liten skrift

Sist oppdatert 4 april, 2016.
Foreningen Greenpeace Norden omtales som Greenpeace i denne avtalen, og viser her til Greenpeace sitt ansvar for Greenpeace Greenwire i Norge.

Innholdsfortegnelse

Introduksjon
Artikkel 1: Samfunnsmål og medlemskap
Artikkel 2: Oppstart og opphør av denne avtalen
Artikkel 3: Etiske retningslinjer i Greenpeace Greenwire-samfunnet
Artikkel 4: Veiledning, informasjon og opplæring
Artikkel 5: Utgifter
Artikkel 6: Forsikring
Artikkel 7: Konflikter
Artikkel 8: Konfidensialitet
Artikkel 9: Personvern
Artikkel 10: Retten til å bruke bilder og innhold
Artikkel 10.1: Greenpeace' bruk av ditt innhold
Artikkel 10.2: Din bruk av Greenpeace sitt innhold og logo
Artikkel 11: Ansvar
Artikkel 12: Justering av betingelsene
Artikkel 13: Gjeldende lov og tjenesteleverandør

Introduksjon

Greenpeace er en uavhengig kampanjeorganisasjon som jobber for å endre holdninger og atferd, for å beskytte og bevare miljøet og for å fremme fred. Organisasjonen består av 27 uavhengige nasjonale og regionale kontorer i 40 forskjellige land, og et koordinerende organ, Greenpeace International.

Hvert nasjonale eller regionale Greenpeace-kontor kan velge å opprette et Greenpeace Greenwire-samfunn for sine respektive støttespillere, og har sine egne vilkår og betingelser.

Når du blir med i nettsiden for Greenpeace Greenwire-samfunnet hos Greenpeace (offisielt Foreningen Greenpeace Nordic), blir du medlem av et svensk, Greenpeace-tilrettelagt fellesskap bestående av likesinnede mennesker. Mens Greenpeace aktivt engasjerer og støtter Greenwire-samfunnet i Greenpeace sine kampanjer og prosjekter, gir også Greenwire medlemmene en plattform hvor de kan drive sine egne kampanjer og prosjekter, i tråd med Greenpeacesin misjon, verdier og målsettinger men uten at Greenpeace har godkjent standarden, kontrollert eller regissert den. Ved å akseptere denne brukeravtalen og de tilhørende retningslinjer, erkjenner du at det å være en del av Greenpeace Greenwire-samfunnet innebærer ansvar for både deg selv og Greenpeace.

Greenpeace er ansvarlig når organisasjonen gir deg support, som for eksempel ved utlevering av informasjon om Greenpeace-aktiviteter, for å gjøre det på profesjonelt vis og ved å gi god, velinformert veiledning. Hvis du deltar på aktiviteter regissert av Greenpeace (ikke av andre Greenpeace Greenwire-medlemmer), vil Greenpeace sikre korrekt støtte for din sikkerhet. I tillegg lover Greenpeace at dine data ikke vil brukes av Greenpeace til noe formål annet enn det du registrerte deg for.

Du har ansvar for å følge reglene for Greenpeace Greenwire-samfunnet; å ikke opptre på en måte som ikke er i tråd med Greenpeace sin misjon, verdier og målsetting, samt å sikre at du overholder taushetsseksjonen (Artikkel 8) i denne brukeravtalen for Greenwire. Taushetsavtalen følger det grunnleggende prinsippet om ikke å utgi noen personlige opplysninger eller data til andre Greenwire-medlemmer eller utenfor Greenwire-plattformen, herunder personlig informasjon om bidrag og meninger, Greenwire-medlemmer, eller innhold eksplisitt merket som internt.

På denne måten kan Greenpeace bistå deg med å oppmuntre folk til å velge en grønn og fredelig fremtid.

Artikkel 1: Samfunnsmål og medlemskap

Greenpeace har utformet Greenpeace Greenwire-samfunnet for å;

  • la de frivillige, støttespillerne og de allierte aktivistene kontakte hverandre,
  • invitere dem til å delta på aktiviteter og kampanjer som selve Greenpeace organiserer, og
  • gi en plattform for de frivillige, støttespillere og allierte aktivister hvor de kan organisere sin egen virksomhet i samsvar med Greenpeace sin misjon, verdier og målsettinger, men som ikke er i regissert eller kontrollert av Greenpeace.

Du kan ikke delta i Greenpeace Greenwire-samfunnet uten å opprette en personlig profil på Greenpeace Greenwire. Som medlem av samfunnet blir du oppfordret til å spille en aktiv rolle i fellesskapet, tilpasset din egen tilgjengelighet, gjennom å forelegge, bli med i, eller delta på aktiviteter, og ved å fremme egne tiltak. Som medlem av Greenpeace Greenwire-samfunnet er du invitert til å delta på aktiviteter som passer dine egne behov og timeplan. Når du går med på å ta på deg en oppgave, har du ansvar for å fullføre oppgaven, og du er inneforstått med at du må ta kontakt med arrangøren for aktiviteten så snart som mulig for å finne noen som kan erstatte deg hvis du trenger hjelp eller ikke kan fullføre grunnet for eksempel sykdom eller andre endrete omstendigheter.

Artikkel 2: Oppstart og opphør av denne avtalen

Ved å krysse av i avmerkingsboksen «Jeg godtar vilkårene i brukeravtalen og registrerer meg herved for deltakelse i Greenpeace Greenwire-samfunnet hos Greenpeace», godtar du å bli en del av nevnte samfunn. Disse vilkårene utgjør en avtale mellom deg og Greenpeace Nordic i Norge, inkludert dets tilknyttede selskaper, datterselskaper og leverandører (kollektivt «Greenpeace»), og definerer dine og Greenpeace sine rettigheter og plikter med hensyn til Greenpeace Greenwire-tjenesten.

Medlemskap er ikke begrenset til et bestemt land. Du kan velge ett eller flere lokale Greenwire-samfunn for medlemskapet ditt.  

For å bruke Greenpeace Greenwire-tjenesten, må du være minst atten (18) år. Alle som fullfører registreringen må være myndige. Det er forbudt å oppgi falsk informasjon om deg selv, og dette vil anses som et brudd på denne brukeravtalen. Når du registrerer deg som medlem av Greenpeace Greenwire, tar du ansvar for alle aktiviteter på din registrerte konto. Du er ansvarlig for å hemmeligholde passordet ditt og for å begrense tilgang til dine enheter, slik at andre ikke kan få tilgang til Greenpeace Greenwire ved å bruke dine data. Kontakt Greenpeace umiddelbart dersom du har mistanke om at noen har fått tilgang Greenpeace Greenwire ved å bruke dine opplysninger uten din tillatelse.

Denne avtalen skal sies opp ved skriftlig varsel fra begge parter, eller som følge av at du slettet din Greenpeace Greenwire brukerprofil. Logg deg av fra enhver aktivitet du har forpliktet deg til før du sletter profilen din, for å sikre at aktivitetens arrangør ikke regner med din bistand.

Greenpeace kan velge å ensidig, og uten forvarsel, heve avtalen ved brudd på de etiske retningslinjene formulert i denne brukeravtale (se artikkel 3 og artikkel 11) eller andre deler av denne avtalen. Greenpeace kan også heve avtalen dersom du ikke har logget inn på Greenpeace Greenwire i løpet av de siste 6 månedene. I en slik situasjon vil Greenpeace varsle deg minst én gang, minst en måned i forveien, før profilen din deaktiveres eller slettes, for å gi deg muligheten til å reaktivere din deltakelse i samfunnet. Videre kan Greenpeace si opp avtalen hvis du oppgir falsk informasjon om dine personlige data.

Artikkel 3: Etiske retningslinjer i Greenpeace Greenwire-samfunnet

  • Vær snille mot hverandre. All kommunikasjon på Greenwire-plattformen skal være ikke-voldelig, respektfull, og skal utføres på et vis som reflekterer en forventning om at andre medlemmer hadde de beste hensikter med innholdet de delte med øvrige Greenwire-medlemmer. I samhandling med de andre i Greenpeace Greenwire-samfunnet, personlig og via Internett, skal du ikke gi støtende kommentarer som er i strid med loven eller Greenpeace-prinsippene (personlig ansvar, ikkevold, selvstendighet, rettferdig bærekraft, globalt tankesett, fokus på løsning og handling), eller som på annen måte er støtende. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: Trusler, fornærmelser, mishandling, misbruk, obskønt språk, banning, seksuell trakassering, rasistiske eller krenkende bemerkninger, eller oppfordring til vold.  
  • Hold deg til emnet, eller start en ny diskusjon. Respekter de andre Greenpeace Greenwire-medlemmenes valg med å starte eller delta i grupper eller hendelser med ønske om å handle sammen for å kjempe for et bestemt formål. Hvis dine personlige mål og handlinger ikke blir tatt opp, er det ditt ansvar å starte nye grupper eller hendelser for å ta affære, snarere enn å ta oppmerksomheten bort fra det avtalte formålet med andre grupper eller hendelser.
  • Send ikke søppelpost. Du kan ikke bruke din konto for kommersielle formål eller for å masseutsendelse av reklame for et produkt, tjeneste eller idé.
  • Vær åpen og ærlig. Greenpeace er en åpen og ansvarlig organisasjon, og vi forventer at Greenpeace Greenwire-medlemmer er det samme. Hvis du har blitt betalt av en bedrift, organisasjon eller regjering for å delta i Greenpeace Greenwire-samfunnet – på Internett eller i aktiviteter – eller dersom det kan oppstå en interessekonflikt eller parallell agenda, må du tydelig erklære disse interessekonfliktene eller parallelle agendaen i profilen din og i alle diskusjoner du deltar i.
  • Ikke spre datavirus, ondsinnet programvare eller skadelig programvare for å skade eller kompromittere sikkerheten til andres datamaskiner eller selve Greenpeace Greenwire-nettstedet.
  • Ikke samle inn personopplysninger om andre Greenpeace Greenwire-brukere uten deres samtykke.
  • Hvis et bilde eller annet innhold som er opplastet eller delt av deg viser barn under 18 år, bekrefter du at du har skriftlig tillatelse fra barnets foreldre eller verge til å dele  innholdet.

Greenpeace forbeholder seg retten til å slette, lukke for ytterligere kommentar, eller å gripe inn på andre måter i forhold til innhold lagt inn av medlemmer av Greenpeace Greenwires nettsamfunn, dersom slikt innhold anses upassende, for eksempel hvor de etiske retningslinjene ovenfor har blitt helt eller delvis krenket. Moderatorer består av Greenpeace-ansatte så vel som frivillige ledere i samfunnet, som begge har muligheten til å endre innhold som legges inn av brukerne.  Modifisert innhold vil merkes som modifisert av moderator.

Greenpeace forbeholder seg retten til å si opp denne avtalen med Greenpeace Greenwire-medlemmer som ikke følger de etiske retningslinjene, og forbeholder seg uttrykkelig retten til å suspendere eller fjerne deres profil fra nettstedet uten forutgående varsel.

Artikkel 4: Veiledning, informasjon og opplæring

Som medlem av Greenpeace Greenwire-samfunnet har du muligheten til å søke god veiledning fra Greenpeace og/eller fra de øvrige Greenpeace Greenwire-medlemmene. Greenpeace er forpliktet til å gi slik veiledning, gitt at ressursene og kompetansen som kreves er tilgjengelig. Hvis du velger å delta på en aktivitet, har du rett til å motta informasjonen som er nødvendig for å utføre din jobb eller oppgave, og arrangøren – Greenpeace eller andre medlemmer av samfunnet – er forpliktet til å gi deg denne informasjonen. Du er forpliktet til å gi nødvendig informasjon og veiledning til medlemmer som deltar på aktiviteter eller grupper som du velger å organisere. Det forventes at du leser og forstår gitt informasjon, at du overholder tidsfrister og forpliktelser når du engasjerer deg i aktiviteter/kampanjer for å bidra til å sikre at aktiviteten gjennomføres på riktig vis, samt at du holder informasjon konfidensiell der dette er nødvendig.

Avhengig av deres geografiske plassering og rolle i Greenpeace Greenwire-samfunnet, vil Greenpeace tilby Greenwire-medlemmer muligheten til å delta på opplæring. Deltakelse på enkelte aktiviteter eller roller vil kreve obligatorisk opplæring. Valget av medlemmer som skal inviteres til opplæring, vil foretas og avgjøres av Greenpeace.

Artikkel 5: Utgifter

Bortsett fra kostnadene rundt din personlige bruk av Internett, er det ingen kostnader forbundet med deltakelse i Greenpeace Greenwire-samfunnet. Alt som kreves er en felles lidenskap og engasjement for å oppnå en grønn og fredelig fremtid i tråd med Greenpeace sin misjon.

Opplæring som tilbys av Greenpeace vil alltid bli tilbys på non-profit basis (uten fortjeneste). De vil gis enten uten kostnad, eller til en rimelig avgift for å dekke eventuelle kostnader relatert til lokaler, overnatting, reise eller logistikk. Greenpeace vil fastsette eventuelle avgifter på skjønn. Dersom gebyret forhindrer din deltakelse, ta kontakt med en ansatt i Greenpeace Greenwire, som da vil vurdere mulighetene for et stipend.

Greenpeace vil, basert på eget skjønn, refundere faktiske utgifter pådratt av medlemmer av Greenwire-samfunnet, for eksempel reise- og overnattingsutgifter (reiseutgifter basert offentlig transport på 2. klasse, bortsett fra fly). Du må få skriftlig samtykke fra Greenpeace før du pådrar deg eventuelle refunderbare utgifter. Søknad om refusjon skal inneholde alle forespurte opplysninger og innleveres til den godkjennende Greenpeace-ansatte. Du skal levere inn alle forespurte kvitteringer og annen dokumentasjon til Greenpeace.

Artikkel 6: Forsikring

Greenpeace gir ikke individuell eller kollektiv ansvarsforsikring eller ulykkesforsikring til Greenpeace Greenwire-medlemmer for deres deltakelse på aktiviteter eller arrangementer arrangert av Greenpeace Greenwire. Det er ditt eget ansvar å forstå og avklare forsikringsvilkår med arrangøren før du deltar på aktiviteter organisert gjennom Greenpeace Greenwire.

Din deltakelse er derfor helt på egen risiko, og vil kun dekkes av din egen helseforsikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring.

Artikkel 7: Konflikter

I tilfelle av tvetydigheter, klager eller konflikter mellom deg og en medarbeider fra Greenpeace eller andre nasjonale eller regionale Greenpeace-kontorer som ikke kan løses gjennom dialog, har du rett til å be koordinator for Greenpeace Greenwire om å være mekler i konflikten.

Koordinator for Greenpeace Greenwire er forpliktet til å gi mekling enten direkte, eller ved å engasjere en profesjonell mellommann for å løse konflikten, og har også plikt til å informere linjelederen for medarbeideren som er involvert i tvisten.

Hvis koordinator for Greenpeace Greenwire selv er en del av konflikten, eller problemene er av en slik størrelse at Greenpeace Greenwire-koordinatoren ikke kan løse saken, blir saken videresendt til Greenpeace Nordic Volunteer Unit Head.

Under svensk forbrukerlovgivning vil denne seksjonen ikke begrense dine rettigheter for tvisteløsning.

Artikkel 8: Konfidensialitet

Som et medlem av Greenpeace Greenwire-samfunnet, vil du ha tilgang til informasjon om Greenpeace og andre nasjonale og regionale Greenpeace-kontorer over hele verden, samt informasjon om andre, enkelte medlemmer av Greenwire-samfunnet og Greenwire-organiserte grupper. Ved å godta vilkårene for denne brukeravtalen, godtar du å ikke avsløre noen personlige opplysninger og informasjon om andre Greenwire-medlemmer eller utenfor Greenwire-plattformen, herunder personlig informasjon om bidrag og meninger, Greenwire-medlemmer, eller innhold eksplisitt merket som internt. Ved å akseptere vilkårene i denne brukeravtalen, samtykker du i å holde slik informasjon hemmelig, og ikke distribuere slik informasjon til noen tredjepart (inkludert gjennom sosiale nettverk), med mindre Greenpeace Greenwire-koordinatoren gir deg skriftlig samtykke, på forhånd, til å oppgi slik informasjon. Dette gjelder både under avtaleperioden, samt etter opphør av profilen din på Greenpeace Greenwire, uavhengig av årsaken til at profilen ble avsluttet. Du er ansvarlig for den informasjonen du utgir, og skal bære ansvaret for sikkerheten for informasjon du har tilgang til.

Artikkel 9: Personvern

Det er ditt ansvar å skrive inn dine personlige data så nøyaktig og fullstendig som mulig, og dersom dine personlige data endres, å oppdatere informasjonen så raskt og nøyaktig som mulig. Overlevering av falsk informasjon gir Greenpeace uttrykkelig rett til å si opp denne avtalen og suspendere eller avslutte din Greenpeace Greenwire-konto uten advarsel. Greenpeace vil ikke utgi personlige opplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre loven pålegger å gjøre dette.

Ved å opprette en konto forstår du at andre registrerte brukere kan se dine personlige data i Greenpeace Greenwire. Du har mulighet til å velge synligheten av dine personopplysninger i kontoinnstillingene. Hvis du velger å delta på en aktivitet og bli med på i aktivitetssiden på Internett, vil administratoren for aktiviteten få oppgitt ditt navn og din e-post adresse.  

Artikkel 10: Retten til å bruke bilder og innhold

Artikkel 10.1: Greenpeace' bruk av ditt innhold

Ved å plassere tekst, bilder og annet innhold på Greenpeace Greenwire, gir du Greenpeace, Greenpeace International og andre lokale og regionale Greenpeace-rganisasjoner rett til å bruke dette innholdet i deres elektroniske og trykte publikasjoner og kommunikasjon, med mindre du eksplisitt har forbudt Greenpeace fra å bruke det da du først delte innholdet.  Greenpeace-organisasjoner kan bruke innholdet på nettsider, mobile applikasjoner, sosiale mediekanaler, og lignende.

Dersom du ikke har uttrykt et forbud mot å bruke innholdet, vil Greenpeace eller andre Greenpeace Nordic-organisasjoner forsøke å kontakte deg på forhånd, og å tillegge kilden i publikasjonen, men Greenpeace kan ikke garantere at denne forutgående kommunikasjonen og kildeangivelsen alltid vil lykkes. Du får ingen kompensasjon for Greenpeace sin eventuelle bruk av innhold.

Hvis du har uttrykkelig og skriftlig uttrykt at du ønsker å beholde opphavsretten for ditt innhold, vil Greenpeace i alle tilfeller kontakte deg før ditt innhold brukes, for å forhandle vilkårene for bruk.

Hvis du har uttalt at du ønsker å bruke en Creative Commons-lisens for ditt innhold, vil Greenpeace overholde betingelsene i den spesifikke lisensen når innhold deles, og vil forsøke å kontakte deg dersom det er nødvendig.

Artikkel 10.2: Din bruk av Greenpeace sitt innhold og logo

Enhver immateriell rettighet som er tilknyttet Greenpeace Greenwire-tjenesten (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, registrerte og uregistrerte varemerker og modeller, patenter, domenenavn og databaserettigheter) skal være Greenpeace eller dets partnere sin eiendom.

Greenpeace-logoen er et internasjonalt registrert varemerke for Stichting Greenpeace Council i Nederland, og skal kun brukes av Greenpeace Greenwire-medlemmer med skriftlig, forutgående tillatelse fra Greenpeace. Dersom du organiserer aktiviteter via Greenpeace Greenwire eller deltar på arrangementer i regi av andre Greenpeace Greenwire-medlemmer og ønsker å bruke Greenpeace sin logo i brosjyrer, plakater, web-design, osv., skal du gi Greenpeace en plan for aktivitet og bruk av logoen samt få skriftlig godkjenning fra Greenpeace før du bruker den offentlig. Greenpeace kan gi deg tillatelse til å bruke logoen for spesifikk aktivitet, og kreve at du følger bestemte regler dertil som klart indikerer at det er et frivillig initiativ som ikke er organisert av Greenpeace, samt at du følger det det internasjonale Greenpeace sine retningslinjer for skrivestil. Du er spesifikt underforstått med, og godtar, at tillatelse til å bruke Greenpeace sine logoer og annet innhold som er beskyttet med immaterielle rettigheter, ikke er ensbetydende med at din aktivitet på noen måte er organisert av Greenpeace eller andre Greenpeace-organisasjoner, og at Greenpeace-organisasjoner ikke er ansvarlig for slike aktiviteter.

Der hvor artikler og andre tekster som er skrevet av Greenpeace ikke er ment for internt bruk, (se artikkel 8), står du fritt til å reprodusere og distribuere slike artikler og andre tekster for personlige eller pedagogiske formål, forutsatt at du forholder seg til Greenpeace-retningslinjene for opphavsrett og erklærer det følgende ved begynnelsen av artikkelen: «Kilde: Greenpeace», samt at du også gjengir navnet på forfatteren og enhver informasjon om opphavsrett fra den opprinnelige teksten.

Artikler, tekster og bilder produsert av tredjeparter – selv om de ble lagt til på Greenpeace Greenwire og publisert på nytt av Greenpeace – forblir intellektuell eiendom av disse tredjepartene, og du må søke tillatelse til bruk fra de opprinnelige kildene før noe av innholdet reproduseres eller distribueres. Dette inkluderer artikler, tekster og bilder fra andre nasjonale og regionale Greenpeace-kontorer. Vennligst sjekk vilkår og betingelser i retningslinjene for opphavsrett for det relevante Greenpeace-kontorets nettsider.

Artikkel 11: Ansvar

Alle meldinger i Greenpeace Greenwire-samfunnet er skrevet av individuelle medlemmer av samfunnet (med unntak av referanser til offisielle Greenpeace-tekster) og representerer derfor personens meninger og ikke nødvendigvis den Greenpeace, andre regionale eller nasjonale Greenpeace-kontorer eller Greenpeace International sin oppfatning. Greenpeace er ikke ansvarlig for brukernes handlinger eller unnlatelser, inkludert de filer, data og/eller materialer som de gjør tilgjengelig på dette nettstedet.

Greenpeace gir derfor ingen garantier for nøyaktigheten eller kvaliteten på innholdet i filer, data og/eller materialer som er fremskaffet av sine brukere. Greenpeace påtar seg inget ansvar for eventuelle skader som følge av bruk av innhold som deles av medlemmer på Greenpeace Greenwire, og er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av slikt innhold. Offisielle standpunkter og uttalelser fra Greenpeace er beskrevet på www.greenpeace.no. Innholdet i samtlige aktiviteter regissert av Greenpeace Greenwire-medlemmer på Greenpeace Greenwire-plattformen skal aldri komme i konflikt med loven eller Greenpeace sine prinsipper og regler som er fastsatt på Greenpeace Greenwire. Greenpeace påtar seg inget ansvar som følge av at Greenpeace Greenwire-medlemmer velger å handle i strid med loven til tross for Greenpeace sine regler, eller forsettlig påført skade. Greenpeace har ingen kontroll over Greenpeace Greenwire-medlemmenes faktiske aktiviteter, og påtar seg inget ansvar for konsekvensene av aktivitetene til Greenpeace Greenwire-medlemmer. Greenpeace er ikke forpliktet til å kompensere skader som følge av eventuelle aktiviteter organisert gjennom Greenpeace Greenwire. Du er spesifikt inneforstått med, og godtar, å fullstendig frigjøre Greenpeace og andre Greenpeace-organisasjoner for alt ansvar knyttet til dine aktiviteter innenfor Greenpeace Greenwire-tjenesten og for arrangementer som er regissert av Greenpeace Greenwire-medlemmer.

Hvis Greenpeace likevel holdes ansvarlig av tredjeparter for skader forårsaket av aktiviteter i regi av Greenpeace Greenwire-medlemmer, og dersom Greenpeace som resultat pådrar seg kostnader eller skader, skal Greenpeace Greenwire-medlemmene som har pådratt Greenpeace disse kostnadene i alle tilfeller betale Greenpeace for alle skadene, også hvis skaden ble forårsaket av deltakere eller tredjeparter i en aktivitet ledet av et medlem av Greenpeace Greenwire-samfunnet. I en slik situasjon har Greenpeace også rett til å kreve erstatning for egne tap fra de involverte medlemmer.

Greenpeace garanterer ikke at Greenpeace Greenwire til enhver tid er tilgjengelig, sikkert og uten forstyrrelser. Greenpeace er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge av, eller relatert til, bruk av Greenpeace Greenwire, manglende evne til å bruke denne og/eller eventuelle tilknyttede Greenpeace-tjenester.

Forsettlig spredning av feilinformasjon, eller markedsføring av aktiviteter som er i strid med de grunnleggende prinsippene i Greenpeace, eller i strid med nasjonal lovgivning, kan føre til utvisning av de aktuelle brukerne fra Greenpeace Greenwire og fjerning av brukernes profil fra Greenpeace sine systemer. Misbruk av Greenpeace Greenwire for egen økonomisk eller annen vinning, eller som forårsaker plage eller TROLLING, vil ikke tolereres. Greenpeace forbeholder seg retten til ensidig å avslutte denne brukeravtalen med slike personer, samt å permanent nekte medlemskap i Greenpeace Greenwire-samfunnet for gjentatte lovbrytere. Greenpeace kan også henvise mistenkte brudd på lovgivning til gjeldende utøvende myndighet.

Artikkel 12: Justering av betingelsene

Greenpeace har rett til å justere og oppdatere disse bruksvilkårene/Brukeravtale for Greenpeace Greenwire til enhver tid, og i så tilfelle vil Greenpeace informere deg via meldingtjenesten i Greenpeace Greenwire og på e-post. Gjeldende vilkår for bruk vil alltid bli gjort tilgjengelig på Greenpeace Greenwire. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter en eller flere endringer i bruksvilkårene, innebærer dette at du ugjenkallelig godtar disse justeringene. Det anbefales derfor at du sjekker disse vilkårene regelmessig.

Artikkel 13: Gjeldende lov og tjenesteleverandør

Denne avtalen er underlagt lovene i Norge. Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet eller gjennom mekling vil utelukkende bringes inn for kompetent domstol i Oslo eller tingretten for den gjeldende brukerens bosted i Norge. 

Tjenesteleverandøren for Greenpeace Greenwire i Norge er Greenpeace, postboks 33, Torshov, 0473 Oslo, NORGE (Tlf: 22 20 51 01, e-post: info.no@greenpeace.org). Servere relatert til tjenesten er lokalisert i Nederland.