Tietosuoja ja evästeet

Tietosuoja ja evästeet

Tällä sivulla:
Tietosuojaseloste
Evästeethttp 

Greenpeace uskoo, että sinulla on perusoikeus yksityisyyssuojaan Internet-verkostossa, ja meidän tehtävämme on suojella turvallisuuttasi verkossa.

Tietosuojaseloste

“Greenpeace Greenwire” -tiedoston henkilötiedoista vastaava
Greenpeace Suomi (tästedes GPS)
Käenkuja 3 aB
00500 Helsinki,
Puh: (09) 698 6317
S-posti: info.finland@greenpeace.org

GPS hallinnoi myös Greenpeacen Nordic Greenwire -sivustoaluetta.

Vastuullisen tahon yhteyshenkilö
Markus Power, Head of volunteer unit Greenpeace Nordic
Puh: +45-42752747
S-posti: markus.power@greenpeace.org

Mihin tarkoituksiin käsittelemme tietojasi?

Henkilötietojesi käyttötarkoitukset ovat seuraavat (yksi tai useampi tarkoitus voi soveltua samanaikaisesti):

Palveluiden tarjonta, hallinta ja kehittely
GPS saattaa käyttää henkilötietojasi tarjotakseen sinulle “Greenpeace Greenwire” -palvelua, toimiakseen sinun ja GPS:n välisen sopimuksen mukaisesti sekä varmistaakseen palvelumme turvallisuuden ja toimivuuden sekä myös tutkiaksemme palvelun mahdollista väärinkäyttöä.  GPS voi myös käyttää henkilötietojasi hoitaakseen ja kehittääkseen GPS:n palveluita, kampanjoita, markkinointia ja tukijoiden huoltoa.

Viestintä kanssasi
GPS saattaa käyttää henkilötietojasi kommunikoidakseen kanssasi, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tärkeitä varoituksia ja muita vastaavia palveluihimme liittyviä ilmoituksia sekä tiedottaakseen sinulle palveluidemme muutoksista.

Sinulle kohdistettu markkinointi
GPS ja muut Greenpeace-organisaatiot voivat ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen sinulle Greenpeacen mahdollisesti tarjoamista uusista palveluista, kampanjoista tai promootioista sekä suorittaakseen markkinatutkimuksia milloin meillä on suostumuksesi tai se on muutoin sallittu sovellettavan lainsäädännön nojalla. GPS voi käyttää henkilötietojasi yksilöidäkseen tarjontamme ja tehdäkseen palvelumme sinulle sopivammiksi. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että tarjoamme suosituksia sekä esitämme palveluidemme osana räätälöidyn aineiston ja mainonnan sekä muiden tahojen palveluita, kuten sosiaalisen median alustoja.

Palveluiden hallinnointi ja kehitys
GPS saattaa käyttää henkilötietojasi hallinnoidakseen ja kehittääkseen GPS:n palveluita, kampanjoita, markkinointia ja tukijoiden huoltoa.

GPS voi yhdistää “Greenpeace Greenwire” -palvelun käyttöösi liittyen kerättyjä henkilötietoja muihin henkilötietoihin, joita Greenpeacella sinusta voi jo olla, paitsi milloin mainitut henkilötiedot on koottu eri tarkoitukseen. Paikalliset Greenpeace-organisaatiot eri puolilla maailmaa voivat yhdistää tietojasi sinusta paikallisen organisaation olemassaoleviin tietoihin esimerkiksi suoramarkkinointia varten.

Sinusta keräämämme tiedot

GPS:n “Greenpeace Greenwire” -henkilötietorekisteriin voi kuulua seuraavan tyypin tietoja:

Sinun itsesi meille antamat tiedot
Kun luot oman “Greenpeace Greenwire” -tilisi, GPS kysyy seuraavia pakollisia tietoja: käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, syntymäaika, asuinmaa, postinumero, kotikaupunki, osavaltio, puhelinnumero, salasana, vakuutus suostumuksestasi käyttösopimukseen ja että suostut Greenwire-yhteisön jäseneksi. Ilman näitä pakollisia tietoja “Greenpeace Greenwire” -palvelun käyttö ei ole mahdollista.  

Lisäksi voit täyttää profiilisi ja ladata kuvasi. GPS pitää myös kirjaa suostumuksistasi ja suosikeistasi, esimerkiksi sinulle mieluisista uutisjulkaisuista ja markkinoinnista. Selaimesi tarjoaa GPS:lle nimettömät paikannustietonsa Google Analytics -työkalun käytön seurauksena.

Palvelutoiminnot
Kun käytät GPS:n palveluita verkossa, GPS:n verkkopalvelimet automaattisesti tekevät merkintöjä vierailustasi. Näihin merkintöihin tyypillisesti kuuluvat käyntien ajankohdat, IP-osoite, sivut, joilla vierailit, sivustot, joista sait linkin, käytetyt ominaisuudet, luettu tai pyydetty aineisto, sovelluksen tai selaimen tyyppi, kieli sekä muut samantapaiset tiedot. Katso myös alla oleva Evästeseloste.

Liiketoimesi kanssamme
GPS pitää kirjaa pyynnöistäsi ja sopimuksistasi GPS:n kanssa, meille antamastasi aineistosta, sinulle tarjotuista palveluista samoin kuin omasta viestinnästäsi ja muista yhteyksistäsi kanssamme. GPS saattaa sovellettavan lainsäädännön puitteissa kirjata viestintäsi tukijahuoltoomme.

Toimintasi sosiaalisessa mediassa palvelumme kautta
GPS pitää kirjaa aineistosta, jota jaat sosiaalisessa mediassa palvelumme kautta, esim. kun levität “Greenpeace Greenwire” -palvelua koskevaa tekstiä sosiaalisten liitännäispainikkeiden avulla. (Tämänlaisia sosiaalisia liitännäispainikkeita tullaan lähitulevaisuudessa lisäämään Greenwireen)

Säännölliset tiedonlähteet
Pääosa sinua koskevista tiedoista kerätään tukijasuhteen alussa ja sen aikana sekä ohjelmistosta “Greenpeace Greenwire” -palveluita käyttäessäsi.

Päivitettyjä henkilötietoja voidaan myös hankkia viranomaisilta, organisaatioilta, päivityspalveluita tarjoavilta yrityksiltä, julkisista luetteloista ja muista julkisista tietolähteistä.

Luovutetaanko tietojasi säännöllisesti muille?

GPS ei myy, vuokraa tai muulla tavoin paljasta henkilötietojasi kolmansille osapuolille paitsi kuten alla on muutoin mainittu.

GPS voi luovuttaa henkilötietojasi muille paikallisille Greenpeace-organisaatioille asuinpaikassasi tai valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja GPS:n puolesta tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tähän saattaa kuulua esimerkiksi toiminta tukipalvelun muodossa, henkilötietojen hallinta ja erittely, tutkimustoiminta sekä markkinoinnin ja muiden vastaavien kampanjoiden hallinta.

Nimesi ja kuvasi saattavat näkyä “Greenpeace Greenwire” -palvelua koskevien kommenttien yhteydessä. Koko nimesi ja sähköpostiosoitteesi luovutetaan “Greenpeace Greenwire” -palvelun välityksellä järjestettyjen tapahtumien järjestäjille, kun verkossa tulet mukaan tapahtumaan.

Lähitulevaisuudessa GPS näyttää sivustollaan Facebooking ja Twitterin jakonäppäimiä ja widgettejä, jotta voit vaivatta jakaa Greenpeacen kampanja- ja uutistietoja ystävillesi. Nämä Facebookin ja Twitterin jakonäppäimet ja widgetit tulevat verkkopalvelimilta, jotka voivat jäljittää toimiasi sivustollamme ja yhdistää nämä muihin, toisilta sivuilta saatuihin tietoihin. Voit asentaa selaimen lisätoiminnon, esim. "Katkaisun" ohjelmistoille Chrome ja Firefox poistaaksesi ne käytöstä.

GPS kerää myös automaattisesti tietoja sivuston vierailijoista; se auttaa meitä ylläpitämään ja parantamaan sivustomme suunnittelua. Käytämme Google Analytics -työkalua tämän tiedon keräämiseen ja analysointiin. Voit asentaa "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" lisäohjelman estääksesi sinua koskevien verkkosivustotietojen siirron Google Analyticsille.

Siirretäänkö tietojasi Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolisiin maihin?

GPS saattaa paljastaa ja siirtää henkilötietojasi paikalliselle Greenpeace-organisaatiolle omalla asuinalueellasi, myös EU:n/ETA:n ulkopuolella. Siirto perustuu yksiselitteiseen suostumukseesi, jonka olet antanut GPS:lle kun kirjoittaudut osallistumaan “Greenpeace Greenwire” -palveluun. Mainitun siirron tarkoituksena on sallia paikallisen Greenpeace-organisaation kommunikoida suoraan kanssasi ja suorittaa omaa suoramarkkinointiaan.

GPS:n palveluita tarjotaan mahdollisesti käyttäen resursseja ja palvelimia, jotka sijaitsevat eri maissa kautta maailman. Näin ollen GPS saattaa siirtää henkilötietojasi sen maan ulkopuolelle, jossa käytät palveluitamme, myös Euroopan Talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, joissa ei ole erityisiä henkilötietoja suojaavia lakeja tai joissa on erilaiset lailliset tietosuojasäädökset. Näissä tapauksissa GPS varmistaa, että kyseiselle datasiirrolle on laillinen perusta ja että henkilötietojasi suojellaan riittävästi sovellettavaa lakia noudattaen, esimerkiksi (tarvittaessa) asiaankuuluvien viranomaisten hyväksymien vakiosopimusten avulla ja edellyttäen muiden tarkoituksenmukaisten teknologisten ja organisatoristen tietoturvallisuuskeinojen käyttöä.

Tietoturvallisuuden periaatteet
Henkilötietojesi tiedostosovelluksen käyttöoikeus on vain nimetyillä GPS:n henkilöstön jäsenillä ja organisaatioilla, jotka GPS on nimittänyt tai jotka toimivat GPS:n puolesta. Kaikilla sovellusta käsittelevillä on siihen rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Eritasoiset käyttöoikeudet on luotu perustuen kunkin henkilön tarvitsemiin tietoihin ja vastaamaan hänen tehtäväänsä Greenwiressä. Järjestelmää suojelee palomuuri, joka estää GPS:n ulkopuolisten yhteydenoton.

Kaikilla GPS:n työntekijöillä ja alihankkijoilla on velvollisuus säilyttää työssään saamansa henkilötiedot luottamuksellisina.

Oikeutesi käyttää ja oikaista tietojasi sekä estää niiden käyttö

Sinulla on oikeus nähdä itseäsi koskevat tiedot GPS:n “Greenpeace Greenwire” -henkilötietotiedostossa. Pääsyoikeus tapahtuu kirjallisesti ottamalla yhteyden rekisterinpitäjään. Tämä pääsyoikeuden pyyntö edellyttää allekirjoitusta. Pääsyoikeuden pyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän päätoimistossa osoitteessa Greenpeace Suomi, Käenkuja aB, 0500 Helsinki, mukana henkilötodistus.

Sinulla on oikeus estää GPS:ää käsittelemästä henkilötietojasi suoramainontaa, etävarainkeräystä, muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten; sinulla on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua ottamalla yhteyden rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Lakiperusta ja oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle sekä valvontaviranomaisen yhteystiedot

“Greenpeace Greenwire” -henkilötietotiedoston käsittelyä hallitsevat Suomen lait sen ristiriitaisuussäädöksistä huolimatta.

Mikäli epäilet henkilötietolain rikkomusta eikä asiaa ole sovinnossa neuvotellen ratkaistu sinun ja GPS:n välillä, voit ottaa yhteyden Suomen tietosuojaviranomaiseen osoitteella Tietosuojavaltuutettu, Ratapihantie 9, 6. krs. 00520, PL 800 00521 HELSINKI, vaihde 029 56 66700, faksi 029 56 66735, sähköposti tietosuoja@om.fi

Tämän tietosuojaselosteen muutokset
GPS saattaa ajoittain muuttaa tietosuojaselostettaan tai “Greenpeace Greenwire” -palveluun pääsyä tai peruuttaa pääsyn milloin tahansa joko siitä ilmoittamalla tai ilmoittamatta. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin muutetaan aineellisesti ja haitallisesti, GPS näyttää muutosilmoituksen ”Greenpeace Greenwiren” kotisivulla 30 päivän ajan. GPS suosittelee, että ajoittain tarkistat tietosuojaselosteen, jotta tulet tietoiseksi tällaisia muutoksia koskevasta ilmoituksesta.

Evästeet

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän välineelle. Evästeisiin sisältyy usein anonyymi tunniste, jota Greenpeace voi käyttää määrittämään, montako eri selaajaa käy Greenpeacen sivustoilla ja kuinka Greenpeacen sivustoja ja online-palveluita käytetään.

Evästeet eivät itsestään liiku verkossa minnekään. Käyttäjän selain siirtää evästeet sen sivuston palvelimelta, jolla käyttäjä vierailee. Vain sama palvelin, joka lähetti evästeen, voi myöhemmin lukea tai käyttää samaa evästettä. Evästeet tai muut sen kaltaiset tekniikat eivät vahingoita käyttäjän koneita tai tiedostoja, eikä niitä voida käyttää ohjelmistojen ajoon tai haittaohjelmistojen levittämiseen.

Käytetäänkö Greenpeacen sivustoilla evästeitä?

Greenpeace kerää evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät palveluitamme. Evästeiden ja muiden samanlaisten tekniikoiden tarkoituksena on sallia Greenpeacen palveluiden kehittämisen ja analyysin siten, että ne paremmin vastaavat käyttäjien tarpeita. Näiden online-tekniikoiden käyttö mahdollistaa mukavamman käyttökokemuksen – esimerkiksi käyttäjien ei tarvitse antaa käyttäjänimeään ja salasanaansa joka kerran kun he vaihtavat sivustoja, koska evästeiden avulla sivustot voivat muistaa heidät.

Greenpeace käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kootakseen tilastotietoja Greenpeacen sivustoilla kävijöiden lukumäärästä ja arvioidakseen mainontansa ja markkinointinsa tehoa. Voimme esimerkiksi kerätä markkinointiviestejä ja uutislehtisiä koskevia tietoja tunnistaaksemme, onko viestejä avattu ja onko lukija seurannut sähköpostissa olevaa linkkiä käydäkseen jollain sivustolla.

Greenpeace voi hyödyntää sivustojemme käyttöä koskevia tietoja nimenomaiselle käyttäjälle kohdistettua mainontaa tai aineistoa varten. Käyttäjiä ei voida henkilökohtaisesti tunnistaa pelkästään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita käyttämällä, eikä sivustomme tiedä käyttäjän sähköpostiosoitetta paitsi jos käyttäjä on sen Greenpeacelle antanut. Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla saatuja tietoja voidaan yhdistää muihin käyttäjältä muissa yhteyksissä saatuihin tietoihin, kuten tietosuojaselosteessamme on yksityiskohdittain selostettu, ja sovellettavia tietosuojalakeja noudattaen.