Käyttösopimus

Greenpeace Greenwire Greenpeace Nordenin käyttösopimus: Yksityiskohtainen teksti

Päivitetty 4 huhtikuu, 2016.
Tässä sopimuksessa viitataan Föreningen Greenpeace Nordeniin nimellä Greenpeace, ja Greenpeacen vastuuseen Suomessa nimellä Greenpeace Greenwire.

Sisällys

Johdanto
Art. 1 Yhteisön tavoitteet ja jäsenyys
Art. 2 Tämän sopimuksen voimaantulo ja peruutus
Art. 3 Greenpeace Greenwire -yhteisön menettelysäännöt
Art. 4 Neuvonta, tiedot ja koulutus
Art. 5 Kulut
Art. 6 Vakuutus
Art. 7 Ristiriidat
Art. 8 Luottamuksellisuus
Art. 9 Yksityisyys
Art. 10 Oikeus käyttää kuvia ja aineistoa
Art. 10.1 – Kuinka Greenpeace käyttää aineistoasi
Art. 10.2 – Greenpeacen logon ja aineiston käyttö
Art. 11 Vastuunalaisuus
Art. 12 Ehtojen muutokset
Art. 13 Sovellettava laki ja palveluntarjoaja

Johdanto

Greenpeace on globaali kampanjaorganisaatio, jonka tarkoituksena on muuttaa asenteita ja käyttäytymistä, suojella ja vaalia ympäristöä sekä edistää rauhanaatetta. Siihen kuuluu 27 itsenäistä kansallista ja alueellista toimipaikkaa, joiden toimintaa on 40 maassa, sekä koordinaatioelin Greenpeace International.

Kukin kansallinen tai alueellinen Greenpeace-toimisto voi tukijäseniään varten halutessaan perustaa Greenpeace Greenwire -yhteisön, jolloin kullakin niistä on omat ehtonsa.

Kun tulet mukaan Greenpeace Greenwire -yhteisön sivustolle Greenpeace (virallisesti Föreningen Greenpeace Nordic), liityt samanmielisten ihmisten suomalaiseen yhteisöön, jota Greenpeace avustaa. Vaikka Greenpeace on aktiivisesti yhteydessä Greenwire-yhteisöön ja tukee sitä Greenpeacen kampanjoissa ja hankkeissa, Greenwire tarjoaa myös alustan yhteisönsä jäsenille heidän omia kampanjoitaan ja hankkeitaan varten, jotka noudattavat periaateohjelmaa Greenpeace mission, values, ja objectives mutta joita Greenpeace ei oletettavasti ole vahvistanut, valvonut tai johtanut. Tämän käyttösopimuksen ja siihen liittyvät menettelysäännöt hyväksymällä myönnät, että sekä sinulla että Greenpeacella on velvollisuuksia tässä yhteisössä.

Tarjotessaan sinulle tukea, kuten esim. tietoja Greenpeacen toiminnasta, Greenpeacen velvollisuus on tehdä se ammattitaitoisesti antamalla hyvää, valveutunutta neuvoa. Mikäli osallistut Greenpeacen, ei muiden Greenpeace Greenwiren jäsenten järjestämiin tilaisuuksiin, Greenpeace takaa, että se riittävästi huolehtii turvallisuudestasi. Lisäksi Greenpeace lupaa, ettei se käytä tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon olet kirjoittautunut.

Sinun velvollisuutesi Greenpeace Greenwire -yhteisössä on noudattaa sääntöjä eikä toimia mitenkään Greenpeacen tehtävän, arvojen ja tavoitteiden vastaisesti sekä myös varmistaa, että noudatat tämän Greenwiren käyttösopimuksen luottamuksellisuutta koskevaa pykälää (Art. 8). Luottamuksellisuussopimus mukailee perusperiaatetta, joka kieltää muiden Greenwire-yhteisön jäsenten henkilötietojen ja muiden tietojen paljastamisen Greenwire-alustan ulkopuolella; tähän kuuluvat yksilölliset tiedot Greenwire-yhteisön jäsenten panokset ja mielipiteet, myös nimenomaan sisäiseksi merkitty aineisto.

Näin menetellen Greenpeace ja sinä yhteistyössä voimme ohjata ihmisiä valitsemaan vihreän ja rauhanomaisen tulevaisuuden.

Art. 1 Yhteisön tavoitteet ja jäsenyys

Greenpeace on suunnitellut Greenpeace Greenwire -yhteisön seuraavasti:

  • mahdollistaa sen vapaaehtoisten, tukijoiden ja liittolaisaktivistien keskinäisen vuorovaikutuksen,
  • kutsua heidät osallistumaan Greenpeacen itsensä järjestämiin toimintoihin ja kampanjoihin sekä
  • tarjota vapaaehtoisille, tukijäsenille ja liittolaisaktivisteille ohjelmistoalustan, joka sallii heidän organisoida omaa toimintaansa Greenpeacen tehtävän, arvojen ja tavoitteiden mukaisesti, mutta kuitenkin ilman että toiminta on Greenpeacen johdon tai hallinnan alaista.

Et voi osallistua Greenpeace Greenwire -yhteisöön luomatta Greenpeace Greenwireen henkilökohtaista profiiliasi. Yhteisön jäsenenä sinua rohkaistaan toimimaan sen puitteissa aktiivisesti omien mahdollisuuksiesi mukaan ehdottamalla toimintoja, liittymällä mukaan niihin ja ajamalla omia aloitteitasi. Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenenä sinut kutsutaan osallistumaan toimiin, jotka vastaavat omia tarpeitasi ja aikatauluasi. Kun suostut ottamaan vastaan tehtävän, otat myös vastuun sen täyttämisestä - ja jos tarvitset tukea tai et pysty suorittamaan tehtävää esim. sairauden tai olosuhteiden muutoksen takia, suostut mahdollisimman pikaisesti ottamaan yhteyden toiminnan järjestäjään.

Art. 2 Tämän sopimuksen voimaantulo ja peruutus

Rastittamalla ruudun “Hyväksyn käyttösopimuksen ja liityn täten Greenpeacen Greenpeace Greenwire -yhteisöön”, suostut ryhtymään osalliseksi Greenpeacen Greenpeace Greenwire -yhteisössä. Nämä ehdot muodostavat sopimuksen sinun ja Suomen Greenpeace Nordicin sekä sen sisarjärjestöjen, alijärjestöjen ja hankkijoiden välillä (yhteisesti “Greenpeace”), joka määrittelee sinun ja Greenpeacen oikeudet ja velvollisuudet Greenpeace Greenwire -palveluun liittyen.

Jäsenyys ei ole rajoitettu mihinkään erityiseen maahan. Voit valita yhden tai useamman paikallisen Greenwire-yhteisön jäsenyyden.  

Käyttääksesi Greenpeace Greenwire -palvelua sinun on oltava vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen. Jokaisen sisäänkirjoittautuneen on oltava laillisesti toimivaltainen. Väärien tietojen antaminen itsestäsi on kielletty, ja sitä pidetään tämän käyttösopimuksen rikkomuksena. Kun tulet Greenpeace Greenwiren rekisteröidyksi jäseneksi, otat vastuun kaikista toiminnoista, jotka tapahtuvat rekisteritililläsi. Olet vastuussa salasanasi luottamuksellisuuden ylläpidosta ja tietokoneillesi pääsyn rajoituksista, jolloin muut eivät tietojesi avulla pääse Greenpeace Greenwireen. Jos epäilet jonkun muun luvattasi päässeen Greenpeace Greenwireen sinun rekisteritietojasi käyttämällä, ota välittömästi yhteys Greenpeaceen.

Tämä sopimus voi peruuntua jommankumman osapuolen toimesta tai koska olet poistanut Greenpeace Greenwiren profiilisi. Ennen profiilin poistamista kirjoittaudu myös ulos kaikista toiminnoista, joihin olet sitoutunut, jotta kyseisen toiminnon järjestäjä ei enää luota mukanaoloosi.

Greenpeace saattaa yksipuolisesti ja ilman ennaltavaroitusta peruuttaa sopimuksen, jos tässä käyttösopimuksessa kuvattuja menettelysääntöjä (ks. Artikla 3 ja Artikla 11) tai muita sopimuksen osia on rikottu. Greenpeace voi myös peruuttaa sopimuksen, ellet sinä ole vähintään 6 kuukauteen sisäänkirjautunut Greenpeace Greenwireen. Kyseisessä tilanteessa Greenpeace varoittaa sinua ainakin kerran, vähintään kuukautta aiemmin ennen kuin profilisi deaktivoidaan tai poistetaan, jotta sinulla on tilaisuus uudelleen aktivoida yhteisöön osallistumisesi. Lisäksi Greenpeace voi peruuttaa sopimuksen, jos annat itsestäsi vääriä henkilötietoja.

Art. 3 Greenpeace Greenwire -yhteisön menettelysäännöt

  • Olkaa ystävällisiä toisillenne. Kaiken viestinnän Greenwiren alustalla on oltava väkivallatonta, kohteliasta ja kaikkea Greenwire-yhteisön jäsentoverisi jakaman aineiston kaikkein kohteliainta tulkintaa edustavassa hengessä. Kaikessa vuorovaikutuksessasi muiden kanssa Greenpeace Greenwire -yhteisössä, sekä verkossa että henkilökohtaisesti, älä tee loukkaavia kommentteja, jotka ovat lain tai Greenpeacen periaatteiden vastaisia (henkilökohtainen vastuu, väkivallattomuus, itsenäisyys, yhdenvertainen kestävyys, globaali ajattelu, ratkaisuihin ja toimintaan keskittyminen) tai muulla tavoin loukkaavia. Tähän kuuluvat rajoituksitta seuraavat: pelottelu, solvaukset, uhkaukset, pahoinpitely, säädytön kielenkäyttö, kiroilu, seksuaalinen häirintä, rasistiset tai loukkaavat puheet tai yllytys väkivaltaan.  
  • Pysy aiheessa tai aloita uusi keskustelu. Kunnioita muiden Greenpeace Greenwiren jäsenten oikeutta kehittää ryhmiä tai tapahtumia tai liittyä niihin, koska he haluavat yhdessä toimia määrätyn tarkoituksen hyväksi. Mikäli havaitset, ettei omia tavoitteitasi ja toimiasi oteta lukuun, sinun vastuullasi on aloittaa uusien ryhmien tai tapahtumien toimeenpano häiritsemättä muiden ryhmien tai tapahtumien sovittua tarkoitusta.
  • Älä lähetä roskapostia. Et saa käyttää tiliäsi kaupallisiin tarkoituksiin tai minkään tuotteen, palvelun tai idean massamarkkinointiin.
  • Ole avoin ja rehellinen. Greenpeace on avoin ja vastuunalainen, ja edellytämme Greenpeace Greenwiren jäsenten samoin toimivan avoimesti ja vastuunalaisesti. Mikäli jokin yritys, organisaatio tai virallinen taho maksaa Greenpeace Greenwire -yhteisöön osallistumisestasi - verkossa tai toiminnassa - tai jos sinulla on muunlainen eturistiriita tai samansuuntainen toimintaohjelma, sinun on selkeästi tiedotettava kyseisestä eturistiriidasta tai samansuuntaisesta toimintaohjelmasta profiilissasi ja kaikissa keskusteluissa, joihin osallistut.
  • Älä levitä tietokoneviruksia, haittaohjelmia tai haitallisia sovelluksia vahingoittaaksesi tai vaarantaaksesi muiden tietokoneiden tai Greenpeacen itsensä Greenpeace Greenwire -sivuston turvallisuutta.
  • Älä kerää henkilökohtaisia tietoja muista Greenpeace Greenwiren käyttäjistä ilman heidän nimenomaista suostumustaan.
  • Jos jokin kuva tai muu lataamasi tai muutoin jakamasi aineisto esittää alle 18 vuoden ikäisiä lapsia, vakuutat, että sinulla on lapsen vanhemman tai huoltajan kirjallinen lupa tähän sisältöön.

Greenpeace varaa oikeuden poistaa Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenten verkossa välittämän aineiston, sulkea enemmät kommentit siitä tai muutoin estää sen, jos kyseinen aineisto katsotaan sopimattomaksi, esimerkiksi kun yllä kuvattuja menettelysääntöjä on joko täysin tai osittain rikottu. Moderaattoreita ovat Greenpeacen toimihenkilöt sekä yhteisön vapaaehtoiset valmentajat; molemmilla on myös mahdollisuus muunnella käyttäjien lähettämää aineistoa. Muunneltu sisältö merkitään moderaattorin editoimaksi.

Greenpeace varaa oikeuden peruuttaa tämän sopimuksen Greenpeace Greenwiren jäsenen kanssa, jos hän ei noudata menettelysääntöjä, sekä varaa nimenomaisen oikeuden väliaikaisesti tai pysyvästi poistaa hänen profiilinsa sivustolta ilman ennaltavaroitusta.

Art. 4 Ohjaus, tiedotus ja koulutus

Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenenä sinulla on mahdollisuus saada arvokasta neuvontaa Greenpeacelta ja/tai muilta Greenpeace Greenwire -yhteisön jäseniltä. Greenpeace on sitoutunut tarjoamaan mainitunlaista ohjausta edellyttäen, että siihen vaaditut resurssit ja asiantuntemus ovat saatavilla. Jos päätät osallistua johonkin toimintaan, sinulla on oikeus saada tarvittavat tiedot voidaksesi suorittaa työn tai tehtävän ja sen järjestäjä – Greenpeace tai muut yhteisön jäsenet – on vastuussa antamaan sinulle nämä tiedot. Sinun velvollisuutesi taas on tarjota tarvittavat tiedot ja ohjauksen yhteisön jäsenille, jotka liittyvät mukaan sinun itsesi mahdollisesti järjestämään toimintaan tai ryhmään. Sinun edellytetään lukevan ja ymmärtävän saamasi tiedot sekä noudattavan määräaikoja ja sitoumuksia toimintaan/kampanjaan osallistuessasi, jotta niiden avulla varmistetaan toiminnan kunnollinen suoritus, sekä tarvittaessa säilyttävän tiedot luottamuksellisina.

Greenpeace tarjoaa Greenwire-yhteisön jäsenille tilaisuuden osallistua koulutukseen heidän maantieteellisestä sijainnistaan ja tehtävästään Greenpeace Greenwire -yhteisössä riippuen. Joihinkin toimintoihin tai tehtäviin osallistuminen edellyttää pakollista koulutusta. Koulutukseen kutsunta ja valmennettavien valinta perustuu Greenpeacen harkintaan.

Art. 5 Kulut

Vaikka oma Internetin käyttösi voi olla maksullinen, Greenpeace Greenwire -yhteisöön osallistumiseen ei liity mitään kustannuksia – se vaatii vain yhteisen voimakkaan kiinnostuksen ja sitoumuksen pyrkimykseen saavuttaa vihreä ja rauhanomainen tulevaisuus Greenpeacen toimiperiaatteen mukaisesti.

Greenpeacen koulutus tarjotaan aina voittoa tavoittelemattomassa muodossa – se tarjotaan joko maksutta tai kohtuullisesta maksusta, joka kattaa koulutuspaikan, majoituksen, matkat tai logistiikkakulut. Mahdollisesta maksusta päättää Greenpeace. Jos maksu asettaisi sinulle esteen osallistumiseen, ota yhteys Greenpeace Greenwiren henkilöstöön mahdollisen stipendin harkintaa varten.

Yksinomaisen harkintansa mukaan Greenpeace korvaa Greenwire-yhteisön jäsenelle hänen todelliset kulunsa, kuten matkat ja majoituksen (matkakulut 2. luokassa julkisilla kulkuvälineillä, lentoja lukuun ottamatta). Sinun on saatava Greenpeacen kirjallinen suostumus ennen korvattavien kulujen kertymistä. Sinun tulee jättää korvaushakemus kaikkine vaadittuine tietoineen hyväksymisoikeuden omaavan Greenpeacen henkilökunnan jäsenen kautta. Sinun tulee antaa Greenpeacelle kaikki kuitit ja muu sen edellyttämä dokumentaatio.

Art. 6 Vakuutus

Greenpeace ei tarjoa yksilökohtaista tai ryhmävastuuvakuutusta eikä vahinkovakuutusta Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenille aikana, jolloin he osallistuvat Greenpeace Greenwiren välityksellä järjestettyihin toimintoihin tai tapahtumiin. On omalla vastuullasi selvittää ja ymmärtää vakuutusolosuhteet tapahtuman järjestäjien kanssa ennen kuin osallistut Greenpeace Greenwiren välityksellä järjestettyihin toimintoihin.

Tämän johdosta osallistumisesi tapahtuu täysin omalla vastuullasi ja oman terveys-, vahinko- ja vastuuvakuutuksesi alaisena.

Art. 7 Ristiriidat

Siinä tapauksessa, että sinun ja Greenpeacen toimihenkilön tai jonkin muun kansallisen tai alueellisen Greenpeacen toimipisteen välillä syntyy epäselvyyksiä, valituksia tai ristiriitoja, jotka eivät neuvotellen tule ratkaistuiksi, sinulla on oikeus pyytää Greenpeace Greenwiren koordinaattoria toimimaan ristiriidan sovittelijana.

Greenpeace Greenwiren koordinaattorin velvollisuutena on tarjota sovittelua välittömästi tai hankkia ammattisovittelija ristiriidan ratkaisua varten sekä myös ilmoittaa asianomaisen henkilöstön jäsenen esimiehelle kiistasta ja sovitteluprosessista.

Mikäli Greenpeace Greenwiren koordinaattori itse on osallinen ristiriidassa tai ongelma on niin mittava, ettei Greenpeace Greenwiren koordinaattori voi sitä ratkaista, asia siirretään edelleen Greenpeace Nordicin vapaaehtoisyksikön johtajalle.

Tämä artikla ei rajoita oikeuksiasi Suomen kuluttajansuojalainsäädännön mukaiseen riidansovitteluun.

Art. 8 Luottamuksellisuus

Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenenä sinulla on käytettävissäsi tietoja Greenpeacesta ja muista kansallisista ja alueellisista Greenpeacen toimipaikoista kautta maailman samoin kuin yksilöllisiä tietoja Greenwire-yhteisön jäsentovereistasi ja Greenwiren puitteissa muodostetuista ryhmistä. Hyväksymällä tämän käyttösopimuksen ehdot suostut olemaan paljastamatta mitään henkilö- ja muita tietoja Greenwire-yhteisön jäsentovereistasi tai Greenwiren puitteissa muodostetuista ryhmistä Greenwiren ohjelmistoalustan ulkopuolella; tämä koskee myös henkilökohtaisia tietoja Greenwire-yhteisön jäsenten panoksista ja mielipiteistä, myös nimenomaan sisäiseksi merkitystä aineistosta. Hyväksymällä tämän käyttösopimuksen ehdot suostut pitämään salassa mainitunlaiset tiedot jakamatta niitä kolmansille osapuolille (mukaan lukien sosiaaliset mediaverkostot), paitsi milloin Greenpeace Greenwiren koordinaattori antaa sinulle kirjallisen ennakkosuostumuksensa kyseisten tietojen paljastamisen. Tämä ehto pätee sekä sopimuksen voimassaoloaikana että Greenpeace Greenwiren profiilisi peruutuksen jälkeen riippumatta profiilin peruutuksen syystä. Sinä olet täysin vastuussa paljastamistasi tiedoista ja kaikkien käytettävissäsi olevien tietojen turvallisuudesta.

Art. 9 Yksityisyys

Sinun velvollisuutesi on antaa henkilötietosi mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti, ja mikäli henkilötietosi muuttuvat, päivittää ne mahdollisimman pikaisesti ja tarkasti. Väärien tietojen antaminen oikeuttaa Greenpeacen peruuttamaan tämän sopimuksen ja väliaikaisesti tai pysyvästi lopettamaan Greenpeace Greenwiren tilisi ilman ennaltavaroitusta. Greenpeace ei ilman suostumustasi paljasta henkilötietoja kolmansille osapuolille paitsi kun laki sitä vaatii.

Avaamalla tilin ymmärrät, että muut rekisteröidyt käyttäjät voivat nähdä henkilötietojasi Greenpeace Greenwiren puitteissa. Tilin asetusten avulla voit kuitenkin valita omien tietojesi näkyvyysasteen. Jos päätät osallistua tapahtumaan ja liityt verkkotapahtuman sivustoon, tapahtuman hoitajalle annetaan nimesi ja sähköpostiosoitteesi.  

Art. 10 Oikeus käyttää kuvia ja aineistoa

Art. 10.1 – Kuinka Greenpeace käyttää aineistoasi

Asettamalla tekstiä, kuvia ja muuta aineistoa Greenpeace Greenwireen annat Greenpeacelle, Greenpeace Internationalille ja muille paikallisille ja alueellisille Greenpeace-organisaatioille oikeuden käyttää tätä aineistoa verkko- ja painetussa viestinnässään ja julkaisuissaan paitsi kun alun perin nimenomaan aineistoon liittyen ilmoitat kieltäväsi Greenpeacea käyttämästä aineistoa.  Greenpeace-organisaatiot saattavat käyttää aineistoa esimerkiksi verkkosivustoilla, mobiilisovelluksissa ja sosiaalisilla mediakanavilla.

Tapauksissa, jolloin et ole ilmoittanut aineiston käyttökiellosta, Greenpeace tai muut Greenpeace Nordic -organisaatiot pyrkivät ennakolta ottamaan sinuun yhteyden ja ilmaisemaan tekstin lähteen julkaisussaan; Greenpeace ei kuitenkaan voi taata, että kyseinen ennakkoyhteys ja lähteen ilmaisu aina onnistuu. Sinä et saa korvausta Greenpeacen toimesta tapahtuvasta aineiston käytöstä.

Jos olet nimenomaan ilmoittanut, että haluat säilyttää immateriaalioikeuden tekijänoikeuden suojelemaan aineistoosi, Greenpeace ottaa sinuun joka tapauksessa yhteyden ennen kuin se käyttää aineistoasi käyttöehdoista neuvotellakseen.

Jos olet aineistoosi liittyen ilmoittanut haluavasi käyttää Creative Commons-tekijänoikeuslisenssiä, Greenpeace noudattaa määritetyn lisenssin ehtoja sen sisällön jakamiseen ja pyrkii tarvittaessa ottamaan sinuun yhteyden.

Art. 10.2 - Greenpeacen logon ja aineiston käyttö

Kaikki Greenpeace Greenwire -palvelulle myönnetyt immateriaalioikeudet (rajoituksitta mukaan lukien tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tuotemerkit ja mallit, patentit, verkkotunnukset sekä tietokantaoikeudet) ovat Greenpeacen tai sen kumppanien omaisuutta.

Greenpeace logo on kansainvälisen järjestön Stichting Greenpeace Council rekisteröity tuotemerkki Alakomaissa, ja Greenpeace Greenwiren jäsenet saavat käyttää sitä vain Greenpeacen kirjallisella ennakkoluvalla. Jos järjestät toimintaa Greenpeace Greenwiren välityksellä tai osallistut muiden Greenpeace Greenwiren jäsenten järjestämiin tapahtumiin ja haluat käyttää Greenpeacen logoa mainoslehtisissä, julisteissa, verkkosivun suunnittelussa jne., sinun tulee esittää Greenpeacelle toiminnan ja logon käyttösuunnitelma sekä pyytää Greenpeacen kirjallista lupaa ennen niiden minkään julkisen käytön alkamista. Greenpeace voi antaa sinulle luvan käyttää logoa määrättyyn toimintaan ja edellyttää sinun noudattavan siinä erityisiä sääntöjä, kuten esim. selvästi tiedottaa, että kyseessä on vapaaehtoinen, ei Greenpeacen järjestämä aloite, sekä noudattaa kansainvälistä Greenpeacen tyyliopasta. Nimenomaan ymmärrät sen ja suostut siihen, että lupa käyttää Greenpeacen logoa tai muuta immateriaalioikedellista aineistoa ei tarkoita, että toimesi ovat millään tavoin Greenpeacen tai muiden Greenpeace-organisaatioiden järjestämiä ja että Greenpeacen organisaatiot eivät ole vastuussa mainituista toimista.

Kun Greenpeacen kirjoittamat artikkelit ja muu teksti ei ole tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön (ks. Artikla 8), voit vapaasti jäljentää ja jakaa kyseisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia henkilökohtaisiin tai koulutustarkoituksiin edellyttäen, että noudatat Greenpeacen tekijänoikeussääntöjä ja ilmoitat artikkelin alussa: “Lähde: Greenpeace” sekä myös toistat alkuperäisen tekstin kirjoittajan nimen ja tekijänoikeustiedot.

Kolmansien osapuolten tuottamat artikkelit, teksti ja kuvat – silloinkin, kun ne ovat Greenpeace Greenwiren julkaisemia ja Greenpeacen uudelleen julkaisemia – säilyvät kyseisten kolmansien osapuolten immateriaaliomaisuutena, ja sinun on pyydettävä lupaa niiden käyttöön alkuperäisistà lähteistä ennen kuin jäljennät tai jaat niiden sisältöä. Tähän kuuluvat muiden kansallisten ja alueellisten Greenpeace-toimipisteiden artikkelit, tekstit ja kuvat. Tarkista asianomaisen Greenpeace-toimipisteen tekijänoikeudelliset ehdot sen verkkosivustosta.

Art. 11 Vastuunalaisuus

Kaikki Greenpeace Greenwire -yhteisön viestit ovat yksilöllisten jäsenten kirjoittamia (riippumatta niiden sisältämistä viittauksista virallisiin Greenpeacen kirjoituksiin) ja siten edustavat yksilöllistä mielipidettä eivätkä välttämättä Greenpeacen, muun alueellisen tai kansallisen Greenpeacen toimiston tai Greenpeace Internationalin mielipidettä. Greenpeace ei vastaa käyttäjien teoista tai mainitsematta jättämisistä, mukaan lukien heidän tälle verkkosivustolle lataamistaan tiedostoista, tiedoista ja/tai aineistosta.

Tämän johdosta Greenpeace ei anna mitään takuita sen käyttäjien tarjoamien tiedostojen, tietojen ja/tai aineiston sisällön virheettömyydestä tai laadusta. Greenpeace ei ota vastuuta mistään Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenten sen sivuilla jaetun aineiston aiheuttamista vahingoista eikä ole vastuussa sen tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Greenpeacen viralliset kannat ja lausunnot löytyvät sivustolta www.greenpeace.fi. Minkään Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenten Greenpeace Greenwire -alustaa käyttäen järjestämän toiminnan sisältö ei koskaan saa olla ristiriidassa lain, Greenpeacen periaatteitten tai Greenpeace Greenwiren sääntöjen kanssa. Greenpeace ei ota vastuuta Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenten valinnoista toimia lainvastaisesti Greenpeacen säännöistä huolimatta tai tahallisesta vahingon aiheuttamisesta. Greenpeacella ei ole hallintaoikeutta Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenten varsinaisiin toimintoihin eikä se ota vastuuta Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenten tekojen seuraamuksista. Greenpeace ei ole velvollinen korvaamaan mitään Greenpeace Greenwiren välityksellä järjestetyistä toiminnoista johtuvia vahinkoja. Sinä nimenomaan ymmärrät tämän ja suostut täysin vapauttamaan Greenpeacen ja muut Greenpeace-organisaatiot Greenpeace Greenwire -palvelun omaan toimintaasi liittyvästä vastuusta Greenpeace Greenwiren jäsenten järjestämissä tapahtumissa.

Mikäli Greenpeace kuitenkin joutuu vastaamaan kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenten järjestämän toiminnan yhteydessä ja jos Greenpeacelle sen seurauksena koituu kustannuksia tai vahinkoa, Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenten, jotka ovat aiheuttaneet mainittujen kustannusten kertymisen Greenpeacelle, on kaikissa tapauksissa täysin maksettava takaisin kyseiset vahingonkorvaukset Greenpeacelle, myös milloin vahingon aiheuttajia ovat osanottajat tai kolmannet osapuolet Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenen johtamassa toiminnassa. Sellaisessa tilanteessa Greenpeace on myös oikeutettu vaatimaan omia vahingonkorvauksiaan asianomaisilta yhteisön jäseniltä.

Greenpeace ei takaa Greenpeace Greenwireen pääsyä, sen turvallisuutta ja häiriöttömyyttä kaikkina aikoina. Greenpeace ei ole vastuussa suoranaisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Greenpeace Greenwiren käytöstä tai liittyvät sen käyttöön eikä käyttäjän kyvyttömyydestä käyttää sitä ja/tai Greenpeacen yhteydessä tarjottuja palveluita.

Tahallinen väärien tietojen levittäminen tai Greenpeacen perusperiaatteiden vastaisen tai kansallista lainsäädäntöä rikkovan toiminnan edistäminen voi johtaa syyllisen käyttäjän erottamiseen Greenpeace Greenwiresta ja käyttäjän profiilin poistoon Greenpeacen kirjoista. Greenpeace Greenwiren väärinkäyttöä henkilökohtaiseksi rahalliseksi tai muuksi eduksi, häiriötä aiheuttamiseen tai verkkoprovosaatioon ei hyväksytä. Greenpeace varaa oikeuden yksipuolisesti peruuttaa tämän käyttösopimuksen toistuvasti sitä rikkovan henkilön kanssa ja pysyvästi evätä häneltä Greenpeace Greenwire -yhteisön jäsenyyden. Greenpeace saattaa myös alistaa epäillyn lain rikkomuksen asiaankuuluville lainvalvontaviranomaisille.

Art. 12 Ehtojen muutokset

Greenpeacella on oikeus muunnella ja päivittää näitä Käyttöehtoja/Greenpeace Greenwiren käyttösopimusta milloin tahansa. Tässä tapauksessa Greenpeace ilmoittaa siitä sinulla Greenpeace Greenwire -viestien ja sähköpostin välityksellä. Voimassaolevat käyttöehdot ovat aina nähtävissä Greenpeace Greenwiressa. Jos jatkat sivuston käyttöä yhden tai useamman käyttöehtojen muutoksen jälkeen, se osoittaa, että olet peruuttamattomasti hyväksynyt mainitun muutoksen (muutokset). Siksi on suositeltavaa, että säännöllisesti luet nämä ehdot.

Art. 13 Sovellettava laki ja palveluntarjoaja

Tämä sopimus on Suomen lain alainen. Kaikki kiistat, joita ei voida sovinnossa tai sovitteluprosessilla ratkaista, alistetaan yksinomaan tuomiovaltaiselle oikeudelle Helsingissä tai suomalaisen käyttäjän asuinpaikan käräjäoikeudelle Suomessa.

Greenpeace Greenwiren -palvelun tarjoaja Suomessa on Greenpeace Suomi, Käenkuja 3 aB, 00500 Helsinki, puh. 09 698 6317, s-posti info.finland@greenpeace.org). Palveluun liittyvät palvelimet sijaitsevat Alankomaissa.