Sweden Volunteer Community [Greenpeace]

Tietoja

Sweden Volunteer Community [Greenpeace]

Välkomna till Greenpeace Sveriges volontär community!
Den här är en intern grupp bestående av alla aktiva Greenpeace volontärer i Sverige (märker du att någon saknas, så be dem gärna gå med i gruppen)
Gruppens syfte är att vara vår mötesplats online för att stötta varandra, dela lärdomar och utveckla Greenpeace volontärnätverk tillsammans.

Denna grupp är till för att:
- Ställa frågor
- Dela utmaningar och möjligheter
- Diskutera och skapa bra samtal
- Dela planer för framtiden
- Jobba tillsammans för att förbättra världen

 

Tarkoitus
Gruppens syfte är att stötta varandra, dela lärdomar och utveckla nätverket tillsammans.
Ryhmän tyyppi
Muu ryhmä

Tulevat tapahtumat

Tällä ryhmällä ei ole tulevia tapahtumia.

Katso lisää tapahtumia