Avohakkuut historiaan

Tietoja

Avohakkuut historiaan

Ryhmä on tarkoitettu kaikille Avohakkuut historiaan -kampanjan kannatusilmoitusten kerääjille, olit sitten jonkun ympäristö- tai luonnonsuojelujärjestön vapaaehtoinen tai uusi aktiivi.

Tässä ryhmässä voit esim. tutustua muihin metsen ystäviin paikkakunnallasi, sopia yhteisistä  keräysajoista, miettiä tapahtumia, joihin voisi mennä keräämään nimiä, ja keskustella kampanjaan liittyvistä kokemuksista ja kysymyksistä. Myös onnistumisia saa jakaa!

Ryhmän dokumeteista ja blogeista löydät tarkempia ohjeita kannatusilmoitusten keruuseen sekä tietoa kampanjasta.

Avohakkuut historiaan on viiden luonto- ja ympäristöjärjestön yhteiskampanja, kansalaisaloitteen takana ovat Bird Life, Grenpeace Luonto-Liitto, Natur och Miljö sekä Suomen luonnonsuojelu liitto.

Tarkoitus
Tämä ryhmä on tarkoitetettu Avohakkuut historiaan -kannatusilmoitusten kerääjille
Ryhmän tyyppi
Kampanjaprojektiryhmä

Tulevat tapahtumat

Tällä ryhmällä ei ole tulevia tapahtumia.

Katso lisää tapahtumia