Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

På denne side
Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Cookies

Greenpeace mener, at du har en grundlæggende ret til privatliv på internettet, og vi arbejder på at beskytte din sikkerhed online.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Kontrolorgan, der fører opsyn med  “Greenpeace Greenwire”-persondatafilen
Föreningen Greenpeace - Norden (i det følgende benævnt GPN)
PO Box 15164
104 65 Stockholm
SWEDEN
Tlf: +46-8-702 7070
Fax: +46-8-694 9013
E-mail: info.se@greenpeace.org

GPN er også leverandør af Greenpeaces Nordic Greenwire-domæne.

Kontaktperson i kontrolorganet
Markus Power, Head of volunteer unit Greenpeace Nordic
Tlf: +45-42752747
E-mail: markus.power@greenpeace.org

Med hvilke formål behandler vi dine personlige oplysninger?

Formålet med at behandle dine personlige oplysninger er følgende (et eller flere formal kan gælde samtidigt):

Levering, administration og udvikling af tjenester
GPN kan anvende dine personlige oplysninger til at tilbyde dig vores ”Greenpeace Greenwire”-tjeneste og til at efterleve kontrakten mellem dig og GPN samt til at sikre vores tjenestes sikkerhed og funktionalitet og undersøge eventuel misbrug af tjenesten. GPN kan også anvende dine personlige oplysninger til at administrere og udvikle GPNs tjenester, kampagner, markedsføring og supporter-pleje.

Kommunikation med dig
GPN kan anvende dine personlige oplysninger til at kommunikere med dig, for eksempel til at sende dig vigtige beskeder og øvrige meddelelser om vores tjenester og om eventuelle ændringer i tjenesten.

Markedsføring til dig
GPN og andre Greenpeace-organisationer kan kontakte dig for at informere dig om nye tjenester eller kampagner, som Greenpeace tilbyder, og for at gennemføre markedsundersøgelser, når vi har dit samtykke, eller når det i øvrigt er tilladt i henhold til gældende lovgivning. GPN kan anvende dine personlige oplysninger til at personliggøre vores tilbud og til at tilbyde dig mere relevante tjenester. Dette kunne for eksempel ske i form af at vi kommer med anbefalinger og viser anvendertilpassede annoncer i vores tjenester samt tredjepartstjenester såsom sociale medieplatforme.

Administration og udvikling af tjenester
GPN kan anvende dine personlige oplysninger til at administrere og udvikle GPNs tjenester, kampagner, markedsføring og supporterpleje.

GPN kan kombinere personoplysninger, der er indsamlet i forbindelse med din brug af ”Greenpeace Greenwire”-tjenesten med andre personlige oplysninger, som Greenpeace kan have om dig, medmindre sådanne personlige oplysninger blev indsamlet til et andet formål. Lokale Greenpeace-organisationer rundt omkring i verden kan kombinere dine personlige oplysninger med de eksisterende oplysninger, som den lokale organisation har om dig for eksempel til formål for direkte markedsføring.

De oplysninger, vi indsamler om dig

Indholdet af GPNs “Greenpeace Greenwire”-persondatafil kan indeholde følgende typer oplysninger:

De oplysninger, du giver os
Når du opretter din ”Greenpeace Greenwire”-konto, beder GPN om følgende obligatoriske oplysninger: Anvendernavn, e-mail-adresse, fornavn og efternavn, fødselsdato, dit bopælsland, postnummer, navnet på den by, du bor i, den delstat, om nogen, du bor i, telefonnummer, adgangskode, at du accepterer anvenderaftalen og indvilliger i at blive medlem af Greenwire community. Uden at opgive disse obligatoriske oplysninger vil anvenden af ”Greenpeace Greenwire”-tjenesten ikke være mulig.

Derudover kan du udfylde din profil samt uploade dit foto. GPN ajorfører også optegnelser af dine samtykker og præferencer vedrørende, for eksempel, nyhedsbreve og markedsføring. Din browser giver GPN anonymiserede lokaliseringsdata i den nævnte browser på grund af anvenden af Google Analytics-værktøjet.

Tjenesteaktivitet
Når du har adgang til GPNs tjenester online, opretter GPNs webservere automatisk registreringer af dit besøg. Disse optegnelser omfatter typisk adgangstidspunkter, IP-adresse, de websider, du har besøgt, de websider, du blev henvist fra, de funktioner, der anvendes, det viste eller anmodede indhold, program- eller browsertype, sprog og andre sådanne oplysninger. Se også vores Politik om anvenden af cookies nedenfor.

Dine transaktioner med os
GPN ajourfører optegnelser over dine anmodninger og aftaler med GPN, det indhold, du har givet os, de tjenester, der leveres til dig, samt din korrespondance og andre interaktioner med os. GPN kan, i overensstemmelse med gældende lovgivning, registere din kommunikation med vores supporterpleje.

Din aktivitet på sociale medier via vores tjeneste
GPN ajourfører optegnelser over det indhold, du deler på sociale medier, såsom deling af indhold på “Greenpeace Greenwire”-tjenesten via sociale plugin-knapper. (Sådanne sociale plugin-knapper vil blive føjet til Greenwire inden for den nærmeste fremtid)

Almindelige informationskilder
De fleste af de oplysninger, der indsamles fra dig, indsamles i begyndelsen af og i løbet af supporterforholdet samt via softwareprogrammer, når du anvender ”Greenpeace Greenwire”-tjenesterne.

Opdateringer af personlige oplysninger kan også rekvireres hos myndigheder, organisationer, virksomheder, der tilbyder opdateringstjenester fra offentlige oversigter og andre offentlige informationskilder.

Deles dine personlige oplysninger jævnligt med andre?

GPN sælger, lejer eller videregiver ikke på anden vis dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre andet er anført nedenfor.

GPN kan dele dine personlige oplysninger med andre, lokale Greenpeace-organisationer i dit bopælsland eller godkendte tredjeparter, der behandler personlige oplysninger på vegne af GPN til de formål, der er beskrevet i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger inden for rammerne af gældende lovgivning. Dette kan for eksempel omfatte levering af tjenester såsom supporterservice, administration og analyse af personlig oplysninger, markedsundersøgelser og markedsføring samt andre lignende kampagner.

Dit navn og billede kan blive vist sammen med dine kommentarer om “Greenpeace Greenwire”-tjenesten. Dit fulde navn og din e-mail-adresse videregives til arrangørerne af events, der arrangeres via “Greenpeace Greenwire”-tjenesten, når du melder dig til et arrangement online.

GPN viser snart social networking-delingsknapper og widgets fra Facebook og Twitter på vores webside for at give dig mulighed for at dele Greenpeace-kampagner og -nyheder med dine venner. Disse sociale netværk-delingsknapper og widgets kommer fra webservere, som kan spore din adfærd på vores webside og som kan kombinere disse oplysninger med andre oplysninger om dig, der stammer fra andre websider. Du kan installere en browser add-on som ”Afbryd” på Chrome og Firefox for at deaktivere dem.

GPN indsamler også automatisk oplysninger om besøgende for at hjælpe os med at opretholde og forbedre vores websides design. Vi anvender Google Analytics til at indsamle disse oplysninger og analysere dem. Du kan installere "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" for at forhindre, at oplysninger om dine besøg på vores webside bliver sendt til Google Analytics.

Bliver dine personlige oplysninger overdraget til lande uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?
GPN kan videregive og overdrage dine personlige oplysninger til en lokal Greenpeace-organisation i dit bopælsland, også uden for EU/EØS. Overdragelsen er baseret på det utvetydigt samtykke, som du gav GPN, da du tilmeldte dig ”Greenpeace Greenwire”-tjenesten. Formålet med en sådan overdragelse er at give din lokale Greenpeace-organisation mulighed for at kommunikere direkte med dig og for at udføre sin egen direkte markedsføring.

GPNs tjenester kan blive leveret ved hjælp af ressourcer og servere i forskellige lande rundt omkring i verden. GPN kan derfor overdrage dine personlige oplysninger til lande uden for det land, hvor du anvender vores tjenester, herunder til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der ikke har vedtaget love, der giver særlig beskyttelse af personlige oplysninger, eller som har andre retlige bestemmelser om databeskyttelse. I sådanne tilfælde sikrer GPN, at der eksisterer et retsgrundlag for en sådan overdragelse, og at tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige oplysninger er blevet tilvejebragt som påkrævet af gældende lovgivning, for eksempel ved hjælp af standardaftaler, der er godkendt af de relevante myndigheder (om nødvendigt) og ved at kræve anvenden af andre relevante tekniske og organisatoriske informationssikkerhedsforanstaltninger.

Principperne for sikring af data
Kun særligt udpeget medarbejdere i GPN og i organisationer, der handler på GPNs vegne, har ret til at anvende persondatafil-programmet. Alle enkeltpersoner, der arbejder med dette program, har en personlig brugsret, som er tildelt af det pågældende kontrolorgan. Der er blevet etableret forskellige adgangsniveauer baseret på de oplysninger, en enkeltperson har brug for i henhold til hans/hendes rolle i Greenwire. Systemet er beskyttet med en firewall, der beskytter dt mod kontaktpersoner uden for GPN.

Alle medarbejdere i GPN og hos dets underleverandører er forpligtet til at holde de personlige oplysninger, som de indhenter gennem deres arbejde, fortrolige.

Din ret til adgang, rettelse og forbud

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, der vedrører dig i GPNs ”Greenpeace Greenwire” persondatafil. Anmodning om aktindsigt skal indgives skriftligt ved at kontakte den ansvarlige for registret. Anmodningen om aktindsigt skal underskrives. Anmodningen om aktindsigt kan også præsenteres på kontrolorganets hovedkontor på adressen Greenpeace Nordic, Rosenlundsgatan 29 B, PO Box 15164, 104 65 Stockholm, ved visning af et ID-kort.

Du har ret til at forbyde GPN at behandle dine personlige oplysninger med henblik til formål for direkte marketing, distance fundraising, anden direkte markedsføring og markedsundersøgelser og meningsmålinger samt retten til at kræve rettelse af fejlagtige oplysninger ved at kontakte kontakte kontrolorganets kontaktperson.

Lovvalg og retten til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden og tilsynsmyndighedens kontaktoplysninger

Behandlingen af “Greenpeace Greenwire”-persondatafilen reguleres af den svenske lovgivning uden hensyn til eventuelle uoverensstemmelser med lovbestemmelser.

Hvis du har mistanke om en overtrædelse af lovgivningen om databeskyttelse og sagen ikke er blevet løst i mindelighed mellem dig og GPN under forudgående forhandlinger, kan du kontakte den svenske databeskyttelsesmyndighed på adressen Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige.

Ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

GPN kan fra tid til anden ændre nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller till enhver tid ændre eller tilbagekalde adgangen til “Greenpeace Greenwire”-tjenesten med eller uden varsel. Hvis nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger ændres betydeligt på negativ vis, vil GPN  dog offentliggøre en meddelelse om en sådan ændring på “Greenpeace Greenwire”-websiden i 30 dage. GPN anbefaler dig fra tid til anden at genlæse nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at blive opmærksom på sådanne ændringer.

Cookies

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som browseren gemmer i en anvenders enhed. Cookies indeholder ofte en anonym, individuel identifikator, som Greenpeace kan anvende til at måle, hvor mange forskellige browsere, der besøger Greenpeaces websider, og hvordan Greenpeaces websider og online-tjenester bliver brugt.

Cookies flytter ikke rundt af sig selv på internettet. Cookies overføres til anvenderens browser fra den server, der leverer den webside, anvenderen besøger. Kun den server, som sendte cookien, kan senere læse eller anvende den samme cookie. Cookies eller andre lignende teknologier skader ikke anvenderens enheder eller filer, og kan heller ikke anvendes til at køre programmer eller sprede malware.

Anvendes der cookies på Greenpeaces websider?

Greenpeace indsamler oplysninger om, hvordan anvenderne anvender vores tjenester ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Formålet med cookies og andre lignende teknologier er at muliggøre udvikling og analyse af Greenpeaces tjenester for bedre at kunne reagere på vores anvenderes behov. Anvenden af disse online-teknologier kan muliggøre en mere behagelig anvenderoplevelse - for eksempel behøver anvendere ikke at indtaste deres anvendernavn og adgangskode hver gang, de skifter websider, eftersom cookies kan hjælpe websiderne med at huske dem.

Greenpeace anvender cookies og andre lignende teknologier til at udarbejde statistikker over antallet af besøgende på Greenpeaces websider, og til at måle effektiviteten af evemtuel reklame og markedsføring. For eksempel kan vi indsamle oplysninger om markedsførings-e-mails og nyhedsbreve for at identificere, om meddelelserne er blevet åbnet, og om læseren har fulgt et link i e-mailen for eksempel til at besøge en webside.

Greenpeace kan anvende oplysninger om anvenden af vores websider til at levere målrettede reklamer eller indhold til en bestemt browseranvender. Anvendere kan ikke identificeres personligt blot ved hjælp af cookies eller andre teknologier, og vores webside kan heller ikke kende anvenderens e-mail-adresse, medmindre anvenderen har givet den til Greenpeace. Oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier, kan kombineres med andre oplysninger fra anvenderen gennem andre sammenhænge i overensstemmelse med anvisningerne i politikken om personlige oplysninger og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.