Brugeraftale

Greenpeace Greenwire Brugeraftale for Greenpeace Norden: Det med småt

Sidst opdateret den 4 april, 2016.
I nærværende aftale omtales Föreningen Greenpeace Norden som Greenpeace, og henviser her til Greenpeaces erstatningsansvar i Sverige vedrørende Greenpeace Greenwire.

Indholdsfortegnelse

Indledning
Afsnit 1 Greenwire-fællesskabets mål og medlemskab
Afsnit 2 Indgåelse og opsigelser af nærværende Aftale
Afsnit 3 Adfærdskodeks gældende for Greenpeace Greenwire-fællesskabet
Afsnit 4 Vejledning, information og uddannelse
Afsnit 5 Omkostninger
Afsnit 6 Forsikring
Afsnit 7 Konflikter
Afsnit 8 Fortrolighed
Afsnit 9 Beskyttelse af personlige oplysninger
Afsnit 10 Retten til at anvende billeder og indhold
Afsnit 10.1 – Greenpeaces brug af dit indhold
Afsnit 10.2 – Din brug af Greenpeaces logo og indhold
Afsnit 11 Anvar
Afsnit 12 Justering af betingelser og vilkår
Afsnit 13 Lovvalg og tjenesteudbyder

Indledning

Greenpeace er en uafhængig global kampagneorganisation, der arbejder for at ændre holdninger og adfærd, for at beskytte og bevare miljøet og for at fremme fred i hele verden. Greenpeace består af 27 uafhængige nationale og regionale kontorer med tilstedeværelse i 40 lande, og et koordinerende organ, Greenpeace International.

Hvert nationale eller regionale Greenpeace-kontor kan vælge at oprette et Greenpeace Greenwire-fællesskab for deres respektive supporters, og hvert kontor har deres egne vilkår og betingelser for brug heraf.

Når du tilmelder dig Greenpeace Greenwire fællesskab-websiden (officielt kaldet Föreningen Greenpeace Nordic)), deltager du i et svensk fællesskab af ligesindede, som muliggøres af Greenpeace. Selvom Greenpeace aktivt deltager i og støtter Greenwire-fællesskabet i Greenpeaces kampagner og projekter, vil Greenwire også fungere som en platform for fællesskab-medlemmer, hvorpå de kan udføre deres egne kampagner og projekter, som er i tråd med Greenpeaces mission, værdier og målsætninger men som ikke som standard godkendes, styres eller ledes af Greenpeace. Ved at acceptere nærværende Brugeraftale og tilknyttede politikker anerkender du at være en del af Greenpeace Greenwire-fællesskabet og hvad det indebærer af ansvar for både dig selv og Greenpeace.

Når Greenpeace yder dig support i form af for eksempel oplysninger om Greenpeaces aktiviteter, har Greenpeace et ansvar for at gøre det på professionel vis, ved at levere god, velinformeret vejledning. Hvis du deltager i aktiviteter, der er arrangeret af Greenpeace, og ikke af andre Greenpeace Greenwire-medlemmer, vil Greenpeace sikre, at din sikkerhed varetages på passende vis. Derudover lover Greenpeace, at dine personlige oplysninger ikke vil blive anvendt af Greenpeace til noget andet formål, end det formål med hvilket, du oprindeligt tilmeldte dig.

Du har et ansvar inden for Greenpeace Greenwirefællesskabet for at holde dig til reglerne; til ikke at handle på en måde, der ikke er i overensstemmelse med Greenpeaces mission, værdier og målsætninger, og for at sikre, at du overholder afsnittet om fortrolighed (afsnit 8), i nærværende Greenwire-brugeraftale. Fortrolighedsftalen følger det grundlæggende princip om ikke at udlevere personlige oplysninger og data tilhørende andre Greenwire fællesskab-medlemmer, uden for Greenwire-platformen, herunder personlige oplysninger om bidrag og udtalelser fra Greenwire fællesskab-medlemmer, samt indhold, der udtrykkeligt er mærket internt.

På denne måde kan du og Greenpeace sammen arbejde for at få mennesker til at vælge en grøn og fredelig fremtid.

Afsnit 1 Greenpeace Greenwire-fællesskabets mål og medlemskab

Green peace har udviklet Greenpeace Greenwire-fællesskabet for at:

  • give frivillige, supporters and allierede aktivister mulighed for at oprette forbindelse til hinanden,
  • invitere dem til at deltage i aktiviteter og kampagner, som Greenpeace selv organiserer, og
  • for at skabe en platform for frivillige, supporters og allierede aktivister, hvorpå de kan organisere deres egne aktiviteter, som er på linje med Greenpeaces mission, værdier og målsætninger, men som ikke ledes eller styres af Greenpeace.

Du kan ikke deltage i Greenpeace Greenwire-fællesskabet uden at oprette en personlig profil på Greenpeace Greenwire. Som et medlem af dette fællesskab opfordres du til at spille en aktiv rolle i det, alt efter hvor stor din mulighed er for at deltage, ved at foreslå, tilmelde dig eller deltage i aktiviteter, og ved at tage dine egne initiativer. Som medlem af  Greenpeace Greenwire-fællesskabet, er du inviteret til at deltage i aktiviteter, der imødekommer dine egne behov og din tilgængelighed. Når du indvilliger i at påtage dig en opgave, er du ansvarlig for at fuldføre den - og du accepterer, at kontakte arrangøren af det pågældende arrangement hurtigst muligt for at finde en stedfortræder, hvis du har brug for støtte eller ikke er i stand til at deltage på grund af f.eks. sygdom eller en udforudset hændelse.

Afsnit 2 Indgåelse og opsigelse af nærværende Aftale

Ved at markere feltet ”Jeg accepterer betingelserne og vilkårene i Brugeraftalen og tilslutter mig hermed Greenpeaces Greenpeace Greenwire-fællesskab”, accepterer du at blive en del af Greenpeaces Greenpeace Greenwire-fællesskab. Disse betingelser og vilkår udgør en Aftale mellem dig og Greenpeace Nordic i Sverige, herunder dets partnere, datterselskaber og leverandører (samlet benævnt ”Greenpeace”), der definerer dine og Greenpeaces rettigheder og ansvar med hensyn til Greenpeace Greenwire-tjenesten.

Medlemskab er ikke begrænset til et bestemt land. Du kan vælge en eller flere lokale Greenwire-communities i dit medlemskab.

For at benytte dig af Greenpeace Greenwire-tjenesten, skal du være mindst atten (18) år. Ethvert potentielt medlem, der foretager tilmeldingen skal være myndig. Det er forbudt at opgive falske oplysninger om dig selv, da det betragtes som et brud på nærværende Brugeraftale. Når du bliver et registreret medlem af Greenpeace Greenwire, påtager du dig ansvaret for alle hændelser, der opstår under på din tilmeldingskonto. Du er ansvarlig for at holde din adgangskode fortrolig og for at begrænse adgangen til dine enheder, så andre ikke kan få adgang til Greenpeace Greenwire ved hjælp af dine oplysninger. Hvis du mener, at nogen har fået adgang til Greenpeace Greenwire ved hjælp af dine tilmeldingsoplysninger uden din tilladelse, bedes du kontakte Greenpeace omgående.

Nærværende Aftale opsiges skriftligt af en parterne, eller fordi du sletter din Greenpeace Greenwire-profil. Du bedes også logge ud af de arrangementer, du har forpligtet dig til at deltage i, før du sletter din profil, for at sikre, at arrangøren af det pågældende arrangement ikke regner med din deltagelse.

Greenpeace kan ensidigt vælge, og uden forudgående varsel, at opsige Aftalen, hvis den i nærværende Brugeraftale (jf. afsnit 3 og afsnit 11) anførfte adfærdskodeks eller andre dele af nærværende Aftale overtrædes. Greenpeace kan også opsige Aftalen, hvis du ikke har logget ind på Greenpeace Greenwire i mindst 6 måneder. I en sådan situation underretter Greenpeace dig mindst én gang, mindst en måned i forvejen, før din profil bliver deaktiveret eller slettet, for at give dig mulighed for at genaktivere din deltagelse i fællesskabet. Desuden kan Greenpeace opsige Aftalen, hvis du opgiver urigtige personlige oplysninger.

Afsnit 3 Adfærdskodeks gældende for Greenpeace Greenwire-fællesskabet  

  • Vær imødekommende over for hinanden. Al kommunikation på Greenwire-platformen skal være ikke-voldelig og respektfuld af natur og skal ske i overensstemmelse med ånden i den mest respektfulde fortolkning af alt indhold, som deles af andre medlemmer af Greenpeace Greenwire-fællesskabet. I dine interaktioner med andre medlemmer af Greenpeace Greenwire-fællesskabet, online og personligt, må du ikke komme med stødende bemærkninger, som er i strid med loven eller Greenpeaces principper (personligt ansvar, ikke-vold, selvstængighed, retfærdig bæredygtighed, en global tankegang, løsning og fokus på handling), eller som på anden måde er anstødelige. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, intimidering, fornærmelser, trusler, mishandling, obskønt sprog, bandeord, seksuel chikane, racistiske eller stødende bemærkninger eller tilskyndelse til vold.
  • Bliv i emnet, eller starte en ny samtale. Respektér, at andre medlemmer af Greenpeace Greenwire medlemmer kan starte eller slutte sig til grupper eller arrangementer, fordi de ønsker at handle sammen mod et bestemt mål. Hvis du mener, at dine personlige mål og handlinger ikke bliver taget op til drøftelse, er det dit ansvar at starte nye grupper eller arrangementer for at skride til handling, i stedet for at bortlede opmærksomheden fra andre gruppers eller arrangementers aftalte formål.
  • Send ikke spam-mail. Du må ikke bruge din konto til kommercielle formål eller til at massemarkedsføre et produkt, en service eller en idé.
  • Vær åben og ærlig. Greenpeace er gennemsigtig og ansvarlig, og vi forventer, at medlemmerne af Greenpeace Greenwire er ligeså gennemsigtige og ansvarlige. Hvis du bliver betalt af en virksomhed, en organisation eller en regering for din deltagelse i Greenpeace Greenwire-fællesskabet - online eller ved arrangementer - eller hvis der på anden vis opstår en interessekonflikt eller parallel dagsorden, skal du klart og tydeligt angive den pågældende interessekonflikt eller parallele dagsorden i din profil og i eventuelle samtaler, hvori du deltager.
  • Spred ikke computervira, skadelig software eller skadelige programmer med henblik på at skade eller kompromittere andre menneskers computere eller selve Greenpeaces Greenpeace Greenwire-webside.
  • Indsaml ikke personlige oplysninger tilhørende andre Greenpeace Greenwire-bruger uden deres udtrykkelige samtykke.
  • Hvis du uploader eller deler billeder eller andet indhold, der skildrer børn under 18 år, bekræfter du at have fået skriftlig tilladelse til at dele dette indhold af det pågældende barns forælder eller værge.

Greenpeace forbeholder sig retten til at slette, at lukke for yderligere kommentarer, eller på anden vis at gribe ind i materiale, der er indsendt online af medlemmer i Greenpeace Greenwire-fællesskabet, hvis et sådant indhold anses for at være upassende, for eksempel i tilfælde, hvor adfærdskodekset ovenfor, er blevet overtrådt, helt eller delvist. Diskussionslederne består af Greenpeaces medarbejdere samt frivillige, som alle har mulighed for også at ændre det indhold, der indsendes af brugerne. Ændret indhold bliver mærket som ændret af diskussionslederen.
Greenpeace forbeholder sig retten til at opsige nærværende Aftale med medlemmer af Greenpeace Greenwire, som ikke følger adfærdskodekset, og forbeholder sig udtrykkeligt retten til at suspendere eller fjerne disse medlemmers profiler fra stedet uden forudgående varsel.

Afsnit 4 Vejledning, information og uddannelse

Som medlem af Greenpeace Greenwire-fællesskabet har du mulighed for at anmode om kvalitetsvejledning fra Greenpeace og/eller fra andre medlemmer af Greenpeace Greenwire-fællesskabet. Greenpeace er forpligtet til at yde en sådan vejledning, forudsat at de fornødne ressourcer og ekspertise er til rådighed. Hvis du vælger at deltage i en aktivitet har du ret til at modtage de oplysninger, der er nødvendige for at du kan udføre dit job eller din opgave, og arrangøren - Greenpeace og andre medlemmer af fællesskabet - har pligt til at give dig disse oplysninger. Du har til gengæld pligt til at give nødvendige oplysninger og vejledning til de medlemmer af fællesskabet, der tilmelder sig de aktiviteter eller grupper, som du vælger at organisere. Det forventes, at du læser og forstår de angivne oplysninger og overholder deadlines og forpligtelser, når du deltager i aktiviteter/kampagner, så du kan være med til at sikre, at aktiviteterne afholdes på bedste vis samt holde oplysninger fortrolige, når det er nødvendigt.

Greenpeace giver medlemmer af Greenwire-fællesskabet, afhængig af deres geografiske placering og den rolle, de spiler i  Greenpeace Greenwire-fællesskabet, mulighed for at deltage i undervisning. Deltagelse i visse aktiviteter eller roller forudsætter obligatorisk uddannelse. Invitations to trainings, and the selection of trainees, will be set at the discretion of Greenpeace. Invitationer til kurser, og udvælgelse af praktikanter, afgøres efter Greenpeaces skøn.

Afsnit 5 Udgifter

Udover de omkostninger, der er forbundet med din personlige brug af internettet, er der ingen omkostninger forbundet med deltagelse i Greenpeace Greenwire-fællesskabet - det kræver kun en fælles passion og engagement i at skaber en grøn og fredelig fremtid i overensstemmelse med Greenpeaces mission.

Greenpeaces kurser tilbydes altid på en ikke-for-profit-basis - de tilbydes enten helt gratis eller mod et rimeligt gebyr til dækning af omkomstninger forbundet med mødestedet, indkvartering, rejse eller logistik. Såfremt der opkræves et gebyr fastsættes det altid af Greenpeace. Hvis gebyret udgør en hindring for din deltagelse, kan du kontakte Greenpeace Greenwires personale for at drøfte mulighederne for et legat.

Greenpeace refunderer, udfra eget skøn, de udgifter, der rent faktisk er afholdt af et medlem af Greenwire-fællesskabet, såsom rejse- og indkvarteringsudgifter (rejseudgifter baseret på offentlig transport på 2. klasse, eksklusive lufttransport). Du skal indhente Greenpeaces skriftlig tilladelse, før du pådrager dig eventuelle godtgørelsesberettigede udgifter. Du skal indgive godtgørelsesansøgningen via den Greenpeace-medarbejder, der giver godkendelsen, og skal medtage alle ønskede oplysninger. Du skal give Greenpeace alle kvitteringer og anden dokumentation, som Greenpeace beder dig om.

Afsnit 6 Forsikring

Greenpeace tegner ikke individuel eller fælles ansvarsforsikring eller ulykkesforsikring for medlemmer af Greenpeace Greenwire-fællesskabet under deres deltagelse i aktiviteter eller arrangementer, der er organiseret gennem Greenpeace Greenwire. Det er dit eget ansvar at afklare og forstå forsikringsbetingelserne med arrangørerne inden du deltager i aktiviteter, der er organiseret gennem Greenpeace Greenwire.

Din deltagelse sker derfor fuldt ud på egen risiko, og skal dækkes af din egen sygesikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring.

Afsnit 7 Konflikter

I tilfælde af uklarheder, klager eller konflikter mellem dig og en medarbejder fra Greenpeace eller andre nationale eller regionale Greenpeace-kontorer, som ikke kan løses gennem dialog, har du ret til at anmode om, at en Greenpeace Greenwire-koordinator fungerer som mægler i konflikten.

Greenpeace Greenwire-koordinatoren har pligt til at tilbyde mægling direkte eller til at hyre en professionel mægler til at løse konflikten, samt pligt til at underrette den involverede medarbejders funktionsleder om tvist- og mæglingsprocessen.

Hvis Greenpeace Greenwire-koordinatoren selv er en del af konflikten, eller problemerne er en sådan størrelse, at Greenpeace Greenwire-koordinatoren ikke kan bilægge tvisten, skal sagen sendes videre til Greenpeace Nordic’s Volunteer Unit Head.

Nærværende afsnit begrænser ikke dine rettigheder til tvistbilæggelse i henhold til svensk lovgivning om forbrugerbeskyttelse.

Afsnit 8 Fortrolighed

Som medlem af Greenpeace Greenwire-fællesskabet har du adgang til oplysninger om Greenpeace og andre nationale og regionale Greenpeace-kontorer over hele verden, samt til oplysninger om andre individuelle medlemmer af Greenwire-fællesskabet, og grupper, der er organiseret på Greenwire. Ved at acceptere betingelserne i nærværende Brugeraftale, accepterer du ikke at videregive personlige oplysninger tilhørende andre Greenwire fællesskab-medlemmer, eller grupper, der er organiseret på Greenwire, udenfor Greenwire-platformen, herunder personlige oplysninger om bidrag og udtalelser fra medlemmer af Greenwire-fællesskabet, og herunder eventuelt indhold, der udtrykkeligt er mærket internt. Ved at acceptere betingelserne og vilkårene i nærværende Brugeraftale, accepterer du ikke at videregive nogen personlige oplysninger om andre medlemmer af Greenwire-fællesskabet, og ikke videregive sådanne oplysninger til tredjepart (herunder gennem sociale netværk online), medmindre Greenpeace Greenwire-koordinatoren på forhånd har givet dig udtrykkeligt samtykke til at videregive disse oplysninger. Dette gælder både i hele aftaleperioden samt efter din profil på Greenpeace Greenwire er blevet deaktiveret, uanset årsagen til sådan deaktivering. Du er eneansvarlig for de oplysninger, du offentliggør, og bærer ansvaret for sikkerheden af de oplysninger, du har adgang til.

Afsnit 9 Beskyttelse af personlige oplysninger

Det er dit ansvar at indtaste dine personlige oplysninger så præcist og fuldstændigt som muligt, og hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, er du ligeledes ansvarlig for at opdatere disse oplysninger så hurtigt og præcist som muligt. At give falske oplysninger giver Greenpeace udtrykkelig ret til at opsige nærværende Aftale og suspendere eller fjerne din Greenpeace Greenwire-konto uden forudgående varsel. Greenpeace videregiver ikke personlige oplysninger til tredjepart uden dit samtykke, medmindre Greenpeace er forpligtet hertil i henhold til loven.

Ved at oprette en konto forstår du, at andre registrerede brugere kan se dine personlige oplysninger i Greenpeace Greenwire. Du kan vælge, hvor synlige dine personlige oplysninger skal være via din kontoindstillinger. Hvis du vælger at deltage i et arrangement og tilmelder dig arrangement-sitet online, får arrangøren dit navn og din e-mail-adresse.

Afsnit 10 Retten til at anvende billeder og indhold

Afsnit 10.1 – Greenpeaces brug af dit indhold

Ved at lægge tekst, billeder og andet indhold ud på Greenpeace Greenwire giver du Greenpeace Greenpeace International og andre lokale og regionale Greenpeace- organisationer ret til at anvende dette indhold i deres online-baserede og trykte kommunikation og publikationer, med mindre du udtrykkeligt forbød Greenpeace at anvende indholdet, da du oprindeligt delte indholdet. Greenpeace-organisationer kan for eksempel anvende indholdet på websider, mobile applikationer og sociale medier.

I tilfælde, hvor du ikke har angivet et forbud mod brug af indholdet, vil Greenpeace eller en anden Greenpeace Nordic-organisation bestræbe sig på at kontakte dig på forhånd og på at tilskrive kilden i publikationen, men Greenpeace kan dog ikke garantere, at den forudgående kontakt og tilskrivning altid lykkes. Du modtager ingen erstatning for Greenpeaces brug af indhold.

Hvis du udtrykkeligt har angivet skriftligt, at du ønsker at beholde ophavsretten over dit ophavsretligt beskyttede indhold kontakter Greenpeace dig i alle tilfælde, før de anvender dit indhold, for at forhandle betingelserne for brug.

Hvis du har oplyst, at du ønsker at bruge en Creative Commons-licens til dit indhold, vil Greenpeace overholde betingelserne og vilkårene i den særlig licens, når de deler indholdet, og vil bestræbe sig på at kontakte dig, såfremt det er nødvendigt.

Afsnit 10.2 – Din brug af Greenpeaces logo og indhold

Alle immaterielle rettigheder knyttet til Greenpeace Greenwire-tjenesten (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, registrerede og uregistrerede varemærker og modeller, patenter, domænenavne og databaserettigheder) forbliver Greenpeaces eller dets partneres ejendom.

Greenpeace-logoet er et internationalt registreret varemærke tilhørende Stichting Greenpeace Council i Holland, og må kun anvendes af medlemmer af Greenpeace Greenwire med forudgående skriftlig tilladelse fra Greenpeace. Hvis du organiserer aktiviteter via Greenpeace Greenwire eller deltager i arrangementer, der er organiseret af andre medlemmer af Greenpeace Greenwire, og ønsker at anvende Greenpeaces logo på flyers, plakater, i webdesign, osv. skal du give Greenpeace en plan for den pågældende aktivitet og anvendelse af logoet og søge om Greenpeaces skriftlige godkendelse før eventuel offentlig brug påbegyndes. Greenpeace kan give dig tilladelse til at anvende logoet i forbindelse med en specifik aktivitet og kræve, at du følger særlige regler herfor, såsom klart og tydeligt at angive, at det drejer sig om et frivilligt initiativ, der ikke er arrangeret af Greenpeace, og at du efterlever Greenpeaces internationale style guide. Du forstår og accepterer specifikt, at tilladelse til at anvende Greenpeaces logoer eller andet indhold, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke betyder, at din aktivitet på nogen måde er arrangeret af Greenpeace eller andre Greenpeace- organisationer, og at Greenpeace-organisationer ikke er ansvarlige for sådanne aktiviteter.

I tilfælde, hvor artikler og andre tekster, der er skrevet af Greenpeace, ikke udelukkende er beregnet til intern brug, (jf. afsnit 8) er du velkommen til at reproducere og distribuere sådanne artikler og tekster til personlige eller uddannelsesmæssige formål, forudsat at du overholder Greenpeaces politik om ophavsret og i begyndelsen af artiklen angiver følgende: ”Kilde: Greenpeace”, og at du også gengiver navnet på forfatteren og eventuelle ophavsretlige oplysninger fra den oprindelige tekst.

Artikler, tekster og billeder, der er produceret af tredjeparter - også selvom de bliver lagt ud på Greenpeace Greenwire og bliver genudgivet af Greenpeace – forbliver disse tredjeparters intellektuelle ejendom, og du skal anmode de oprindelige kilder om tilladelse til at anvende disse værker, før du må gengive eller distribuere dette indhold. Dette omfatter også artikler, tekster og billeder fra andre nationale og regionale Greenpeace-kontorer. Se det relevante Greenpeace-kontors webside for vilkår og betingelser for ophavsretligt beskyttet materiale.

Afsnit 11 Ansvar

Alle meddelelser i Greenpeace Greenwire-fællesskabet skrives af de enkelte medlemmer (uanset mulige henvisninger til officielle Greenpeace-tekster), og repræsenterer dermed de enkelte brugers holdninger og ikke nødvendigvis Greenpeaces, andre regionale eller nationale Greenpeace-kontorers eller Greenpeace Internationals holdninger. Greenpeace er ikke ansvarlig for brugeres handlinger eller undladelser, herunder filer, oplysninger og/eller materialer, som de stiller til rådighed på denne webside.

Greenpeace giver derfor ingen garantier for nøjagtigheden eller kvaliteten af ​​indholdet i filer, oplysninger og/eller materialer, som er stillet til rådighed af brugere. Greenpeace påtager sig intet ansvar for eventuelle skader som følge af brug af indhold, der deles af medlemmer af fællesskabet på Greenpeace Greenwire, og er ikke ansvarlig for rigtigheden og fuldstændigheden af sådant indhold. Officielle holdninger og udtalelser fra Greenpeace kan findes på www.greenpeace.dk. Indholdet af eventuelle aktiviteter, der er arrangeret af medlemmer af Greenpeace Greenwire-fællesskabet på Greenpeace Greenwire-platformen, må aldrig være i strid med loven, Greenpeaces principper eller regler, der er lagt ud på Greenpeace Greenwire. Greenpeace påtager sig intet ansvar i tilfælde, hvor medlemmer af Greenpeace Greenwire-fællesskabet vælger at handle i strid med loven på trods af Greenpeaces regler eller forårsager forsætlig skade. Greenpeace har ingen kontrol over de aktiviteter, der udføres af medlemmer af Greenpeace Greenwire-fællesskabet og påtager sig intet ansvar for følgerne af sådanne aktiviteter. Greenpeace er ikke forpligtet til at give erstatning for skader, som opstår som følge af aktiviteter, der er organiseret gennem Greenpeace Greenwire. Du forstår og accepterer specifikt at du til fulde skadesløsholder Greenpeace og andre Greenpeace-organisationer mod ethvert ansvar i forbindelse med dine aktiviteter inden for Greenpeace Greenwire-tjenesten og ved arrangementer, der er arrangeret af medlemmer af Greenpeace Greenwire.

Hvis Greenpeace desuagtet holdes ansvarlig af tredjeparter for skader forårsaget af aktiviteter, der er arrangeret af medlemmer af Greenpeace Greenwire-fællesskabet, og hvis Greenpeace som følge deraf pådrager sig omkostninger eller skader, skal de medlemmer Greenpeace Greenwire-fællesskabet, som er ansvarlige for, at Greenpeace har pådraget sig disse omkostninger, i alle tilfælde betale fuld erstatning til Greenpeace, også selvom skaden skyldes deltagere eller tredjeparter, der deltog i en aktivitet, der styres af et medlem af Greenpeace Greenwire-fællesskabet. I en sådan situation har Greenpeace også ret til at kræve erstatning fra de pågældende medlemmer af fællesskabet.

Greenpeace garanterer ikke, at Greenpeace Greenwire er tilgængelig, sikker og i drift på alle tidspunkter. Greenpeace er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader som følge af eller relateret til brugen af Greenpeace Greenwire, eller brugeres manglende evne til at anvende nogen af Greenpeaces eventuelle tilknyttede tjenester.

Forsætlig spredning af forkeret oplysninger eller promovering af aktiviteter, som er i strid med Greenpeaces grundlæggende principper, eller i strid med den nationale lovgivning, kan medføre, at de krænkende brugere bliver udvist fra Greenpeace Greenwire og at disse brugeres profiler bliver fjernet fra Greenpeaces registre. Forkert brug af Greenpeace Greenwire for egen økonomisk eller anden vinding eller brug, der forårsager gener eller trolling, vil ikke blive tolereret. Greenpeace forbeholder sig retten til ensidigt at opsige nærværende Brugeraftale med sådanne enkeltpersoner, og til  permanent at benægte gentagne lovovertrædere medlemskab i Greenpeace Greenwire-fællesskabet. Greenpeace kan også henvise den formodede overtrædelse af lovgivningen til de relevante retshåndhævende myndigheder.

Afsnit 12 Justering af betingelser og vilkår

Greenpeace har ret til når som helst at justere og opdatere nærværende Brugsbetinger/Greenpeace Greenwires Brugeraftale, i hvilket tilfælde Greenpeace informerer dig herom via beskeder og e-mail på Greenpeace Greenwire. De gældende brugsbetingelser kan altid findes på Greenpeace Greenwire. Hvis du fortsætter med at anvende websiden efter der er foretaget en eller flere ændringer i brugsbetingelserne, betyder det, at du uigenkaldeligt accepterer denne (disse) justering(-er). Det anbefales derfor at læse disse betingelser og vilkår med jævne mellemrum.

Afsnit 13 Lovvalg og tjenesteudbyder

Nærværende Aftale er underlagt lovgivningen i Sverige. Eventuelle tvister, der ikke kan løses i mindelighed eller gennem mægling, vil udelukkende blive bragt for den kompetente domstol i Stockholm eller den svenske byret ved den svensker brugers bopæl.

Greenpeace Greenwires tjenesteudbyder i Sverige er Greenpeace Nordic, PO Box 15164, 104 65 Stockholm, SVERIGE (Tlf.: +46-8-702 7070, fax: +46-8-694 9013, e-mail: info.nordic@greenpeace.org). De servere, der er tilknyttet tjenesten, er placeret i Holland.