Gedragscode en Klachtenregeling ongewenst gedrag

In dit document vind je:

  • De Gedragscode die geldt voor alle medewerkers van GPNL en alle andere personen die in opdracht van GPNL werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, vrijwilligers, consultants e.d.
  • De Klachtenregeling ongewenst gedrag. We hebben twee vertrouwenspersonen binnen de organisatie en één externe vertrouwenspersoon. Zij begeleiden en ondersteunen medewerkers en vrijwilligers bij behandeling van klachten met betrekking tot ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Zij gaan altijd vertrouwelijk om met de informatie.