Klimaatakkoord? Met u of over u? Het Klimaatakkoord gaat het land in

Vanuit de groene coalitie in het Klimaat en Energie-akkoord komt een beroep op ons als klimaatbeweging. Kom langs bij de regiobijeenkomsten in Zutphen, Breda, Groningen, Utrecht en Leiden!

Komende maanden komt het er echt op aan: hoe hard gaan we de omslag naar schone energie en een duurzame economie maken? Verdelen we de lasten en verantwoordelijkheden eerlijk? Deze aankomende openbarre bijeenkomsten door het land zijn een toets voor de onderhandelaars. Als wij ons laten horen, dan voelen ze sterker de urgentie en het draagvlak. Als we niet opdagen gebruiken tegenkrachten dat zeker als excuus om de boel te vertragen...

Hier de oproep vanuit de Sociaal Economische Raad:

Klimaatakkoord? Met u of over u? Het Klimaatakkoord gaat het land in.

Tussen eind mei en half juni gaat het Klimaatakkoord het land in. Op vijf plaatsen kunt u meepraten: Zutphen, Breda, Groningen, Utrecht en Leiden.

In 2030 moeten we de helft minder CO2 uitstoten. Hoe moet dat? Wie moet wat doen? Hoe zit het met de lusten en de lasten? Daarover kraken de onderhandelaars van het Klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels nu harde noten. Om tot goede keuzes te komen, willen ze ook weten hoe u er over denkt. Daarom organiseert het Klimaatberaad regiobijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:
• maandag 28 mei, Zutphen
• vrijdag 1 juni, Breda
• dinsdag 12 juni, Groningen
• woensdag 13 juni, Utrecht
• vrijdag 15 juni, Leiden

U kunt zich aanmelden via de link op de website klimaatakkoord.nl.