a. Wat is Greenpeace Greenwire?

Greenwire is een online community die mensen samenbrengt die zelf een actieve bijdrage wil leveren aan de doelstellingen die Greenpeace met haar campagnes nastreeft. Via dit plaform kan iedereen aansluiten bij activiteiten van Greenpeace of zelf activiteiten organiseren. Daarnaast kan je met anderen in contact komen, nuttige en leuke informatie delen, zelf initiatieven opzetten, ondersteuning zoeken en nog veel meer.

Categorie:
GREENWIRE