Zet vermindering van de veestapel schriftelijk op de agenda!

Datum:
25 mei, 2018 - 00:00 CEST tot 17 juni, 2018 - 23:45 CEST
Aanwezigen:
3 personen gaan

Op dit moment zit Nederland (bedrijven en maatschappelijke organisaties) aan tafel om invulling te geven aan de doelstellingen van het Parijs akkoord voor Nederland. Dit zijn de klimaatonderhandelingen. 

Wat nog niet op de agenda lijkt te staan is de noodzaak van een kleinere van de veestapel in Nederland. In ons kleine kikkerlandje worden ontzettend veel dieren gehouden. Te veel! De bijdrage van de veeindustrie aan klimaatverandering is gigantisch – de koeien stoten alleen al 8,5% van alle broeikasgassen uit.. Dat komt natuurlijk doordat koeienscheten en boeren ontzettend veel methaan bevatten. Maar onderschat ook niet de uitstoot van al het vervoer gerelateerd aan de vee-industrie, de mest, de import van veevoer waarvoor bossen gekapt worden en de omgang met onze veenweidegronden (die worden drooggelegd). Onder het mom van ‘Nederland moet de wereld voeden’ zijn we al lang over onze draagkracht heen. Daar komt nog bij dat boeren in het huidige systeem (door beleid en financiering) bijna niet anders kunnen dan meegaan in schaalvergroting. Wat bovenstaande problemen alleen maar verergert.

Naast allerlei bijeenkomsten waarop je je mening kunt geven (zie elders op Greenwire), kan je ook een schriftelijk voorstel doen in de ideeënpostbus van het klimaatakkoord. 

Het is belangrijk dat via zo veel mogelijk wegen duidelijk gemaakt wordt dat minder vlees belangrijk is voor het klimaat. En dat dit niet mag ontbreken in het klimaatakkoord. Zoals je weet zijn er heel veel argumenten voor minder dieren. Schrijf vooral je eigen tekst. 

 

Je doet dit uiteraard op eigen titel! Het gaat om jouw zorgen en ideeën als burger van Nederland.