Ga als Greenpeace vrijwilliger naar de Klimaatmars

Datum:
10 maart, 2019 - 12:00 tot 16:00 CET
Locatie:
Dam Dam Amsterdam
Aanwezigen:
30 personen gaan

Ben jij van plan naar de Klimaatmars op 10 maart te gaan?  

Vanuit Greenpeace zijn we er ook weer bij. En we kunnen nog hulp gebruiken. We hebben zeker zo'n 30-50 personen nodig om de Greenpeace uitingen mee te dragen. Als je ons een beetje kent, weet je dat dat nooit saai wordt. We hebben op eerdere marsen regenbogen, grote aardbollen, ijsberen, etc. meegenomen.

Dit keer zullen er in elk geval gigantische ogen en bomenpakken meelopen. En banners en protestborden natuurlijk met diverse slogans en afbeeldingen. 

Dus lijkt het je wel wat om een Greenpeace jasje aan te trekken en bij te dragen aan onze aanwezigheid tijdens de mars, meld je aan én vul dan dit formulier in. 

We verzamelen om 12u tussen het monument op de dam en juwelier Gassan (hoek Dam-Rokin), bij het standbeeld van de leeuw. 

Meer klimaatmars?

> We organiseren een bossen/Amazoneblok tijdens de mars. Als daar je voorkeur naar uitgaat, kan je je ook al rechtstreeks daarvoor opgeven.

> Op 6 maart maken we nog spandoeken en protestborden. Je kan ook je eigen materialen maken

> Wil je graag helpen om de hele Klimaatmars te organiseren? Dat kan ook! 

----

 

Planning to go to de Klimaatmars on March 10th?

Greenpeace will be present as well. And we can use some help. We need 30-50 people to carry all Greenpeace messages. If you have seen what we did before, you'll know it won't be boring. During previous marches we walked with big rainbows, globes, polar bears, etc. 

This time we have some giant eyes and tree suits on offer. And banners and protest signs as well. 

Do you feel comfortable wearing a Greenpeace jacquet and participate in our presence during the march, enroll here in Greenwire and fill in this form! We will meet at 12h at the Lion statue between the Dam monument and Gassan jewelry (corner Dam-Rokin). 

 

More Klimaatmars?

> We organise a forest/Amazon block during the march. If you have a preference for trees, you can enroll directly for the block. 

> On March 6th we are making banners and protest signs. We you are welcome to make your own. 

> Would you like to help organise the whole Klimaatmars? That is possible!