Zelf een clean up organiseren

Leuk dat jij met een clean up aan de slag wilt! Met dit draaiboekje willen we je op weg helpen.

Ben je al lid van Greenwire? Dan hebben we een ander draaiboek voor je. 

Waarom een clean up?

Het gaat niet goed met onze Noordzee. Door overbevissing, schadelijke vismethoden en vervuiling is de diversiteit van het zeeleven in de Noordzee erg achteruit gegaan. Waar vroeger nog zeepaardjes en dolfijnen rondzwommen, blijft nu een kale zeebodem achter en ronddobberende plastic flesjes, snoeppapiertjes, etc. Plastic breekt namelijk niet af. 

Het gaat dus niet goed met onze zee. Maar daar kunnen we wat aan doen! Door het instellen van zeereservaten, krijgt het zeeleven de kans zich te herstellen en kunnen onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen weer de kans krijgen te genieten van al het moois wat de Noordzee ons ooit te bieden had.

Beschrijving van de activiteit

Een klein deeltje van de oplossing is voorkomen dat het zwerfvuil uiteindelijk terecht komt in de zee. Wind en water nemen het afval immers mee en na een (lange) reis komt het dan in zee terecht. Maar nog belangrijker is de bewustwording van je vrienden, familie, buurtgenoten en voorbijgangers. Als jij de handen uit de mouwen steekt, kan je ook anderen inspireren hetzelfde te doen.

Meer informatie en een petitie vind je op: jouwmeterzee.nl

 

Handen uit de mouwen

Een succesvolle actie begint natuurlijk met een goede voorbereiding.

  1. Kies een datum
  2. Kies een locatie/route
  3. Meld je aan
  4. Zoek medestanders
  5. Materialen
  6. Promotie
  7. Jouw actiedag: clean up
  8. Na afloop

Download het draaiboek hieronder en ga aan de slag!