Verzekeringen voor vrijwilligers en aansprakelijkheid

Greenpeace Nederland (GPNL) heeft voor de vrijwilligers diverse verzekeringen afgesloten, te weten:

- een collectieve ongevallenverzekering, die geldt als je een activiteit uitvoert voor GPNL (inclusief de heen- en terugreis);

- een aansprakelijkheidverzekering: op deze verzekering is het voeren van acties onder leiding van de unit Actie uitgesloten. Schades die ontstaan tijdens het voeren van acties onder leiding van de unit Actie en voor zover GPNL daarvoor aansprakelijk is, dienen door GPNL zelf te worden betaald;

- de aansprakelijkheid van GPNL voor de bestuurder van een voertuig (auto, motor, fiets etc). Schade aan het voertuig zelf valt daar niet onder. Als vrijwilliger word je geacht zelf een (wettelijk verplichte) ziektekostenverzekering te hebben afgesloten.

Eigen initiatieven vallen onder je eigen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen. Meer informatie over de diverse verzekeringen vind je in het bijgevoegde document.