Richtlijnen voor een eigen activiteit plus startdocument

Wil je een eigen activiteit starten? Heb jij een geniaal idee(tje) of al een groot concreet plan dat één van de Greenpeace-campagnes kan helpen winnen? Super!

Greenwire is bedoeld om vrijwilligers de tools en mogelijkheden te bieden om samen activiteiten op te zetten die onze campagnes ondersteunen. We vragen je om van tevoren te  checken of je activiteit binnen onze kaders past, en daar zijn deze richtlijnen voor bedoeld. Hieronder vind je basisinformatie, bijvoorbeeld over het gebruik van ons logo. We willen graag dat je voor de start van je activiteit even contact opneemt met één van ons om je plan door te spreken. Dat kan per mail of telefonisch, of door bovenstaand startdocument in te vullen en op te sturen naar je contactpersoon, of naar greenwire.nl@greenpeace.org.

Mocht vervolgens blijken dat je extra ondersteuning (materieel of financieel) vanuit Greenpeace zou willen, dan kun je het Activiteitenplan invullen.

Doelen
Een wereld die draait op schone energie, met rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. Helaas werken veel bedrijven en overheden hier niet aan mee: ze plunderen onze aarde en vervuilen haar. Als individu kun je daar misschien weinig aan doen, maar samen kunnen we ze overtuigen van schone alternatieven. Daarom zijn we ook zo blij met jouw inzet! Idealiter versterkt jouw activiteit één van de lopende campagnes, maar bijvoorbeeld een leuke veggie-lunch is ook een goed idee (we voeren geen campagne tegen vlees eten, maar wél tegen ontbossing, en er wordt veel bos gekapt voor veevoer en weidegrond). Er moet natuurlijk wel een link zijn met één van onze campagnes. Wil je nog even nalezen waar we ons precies voor inzetten? Kijk dan hier.

Principes
Greenpeace is politiek en financieel onafhankelijk en wil dat graag blijven! We nemen dus geen geld, diensten of cadeaus aan van bedrijven en geen subsidie van de overheid. Samenwerken met andere organisaties (bv NGO’s) doen we soms wel. Als het gaat om politieke partijen dan werken we nooit slechts met één partij samen. Is er twijfel, of denk je dat er een goede reden is om een uitzondering te maken, vraag het je contactpersoon bij de unit Community Development.
Daarnaast is Greenpeace principieel geweldloos; onze acties en activiteiten zijn altijd vreedzaam. Ook in taalgebruik laten we ons principe van geweldloosheid terugkomen. Houd hier rekening mee. 

Spreken over Greenpeace
Als vrijwilliger spreek je niet namens Greenpeace, maar wel óver, en over jouw bijdrage aan een schonere wereld. Je treedt – net als de meeste kantoormedewerkers – niet namens Greenpeace naar buiten, dat doen alleen de Greenpeace-woordvoerders. De stelregel is: als vrijwilliger vertel je bij activiteiten, voorlichtingen of acties altijd óver Greenpeace. Wanneer je vragen krijgt waarop je het antwoord niet weet, zeg dat dan eerlijk. Verzin het antwoord niet zelf, maar verwijs door naar een medewerker of anders naar de Greenpeace-website of de servicedesk (0800 422 33 44, tijdens kantooruren gratis bereikbaar).

Gebruik van logo en naam Greenpeace
Greenpeace moedigt het gebruik en verspreiding van onze materialen, websites, social media en/of diensten aan. Dit geldt ook voor onze naam en het logo. Maar er zijn natuurlijk grenzen aan dit gebruik. Er moet geen twijfel ontstaan dat je dit als vrijwilliger vóór Greenpeace doet. Als je activiteiten voor Greenpeace organiseert, mag je het Greenpeace-logo gebruiken op bijvoorbeeld flyers en posters, mits je duidelijk vermeldt dat het een initiatief betreft van vrijwilligers van Greenpeace Nederland.
Organiseer je een activiteit en krijg je van een bedrijf dat een dienst verleent een goededoelenkorting? Prima! Maar het bedrijf in kwestie mag hiervan geen melding maken op zijn website. Neem contact met ons op als hier sprake van is.

Fondsenwerving
Greenpeace is onafhankelijk en neemt geen geld aan van bedrijven of overheden. We waarderen individuele giften en fondsenwerving door vrijwilligers. Belangrijk is dat onze onafhankelijkheid niet aangetast wordt. Neem als vrijwilliger nooit geld aan van bedrijven of overheden, alleen van individuen die ons willen steunen. Je kunt ingezamelde donaties overmaken op Triodos-rekening 784952507 (IBAN: NL62TRIO0784952507 en BIC: trionL2U ) o.v.v. omschrijving activiteit, plaats en datum.

Kortom
Geweldig dat je je gaat inzetten om ons werk te ondersteunen! Bij alles wat je wilt organiseren, geldt: twijfel je, vraag het één van ons. We denken graag met je mee!