Nuclear Scars: The Lasting Legacies of Chernobyl and Fukushima

5 jaar na de kernramp in Fukushima en 30 jaar na de kernramp in Tsjernobyl zijn de gevolgen ervan voor mens en milieu nog altijd voelbaar.