Klimaatmars - loop mee in het Amazoneblok

Date:
10 March, 2019 - 12:00 to 16:00 CET
Location:
Dam Dam 1012 JS Amsterdam
Attendees:
17 persons are going

Behoud van de Amazone is cruciaal is onze strijd tegen klimaatverandering. Maar helaas zien we steeds meer exploitatie en boskap in het regenwoud. Ook worden de landrechten van de inheemse bevolking niet gerespecteerd en vindt er zelfs fysiek geweld plaats tegen deze bosbeschermers.
Nederland is een belangrijke economische speler in het Amazone regenwoud. We importeren en exporteren massaal producten, zoals soja en vlees die uit de Amazone komen. Onze overheid en verschillende Nederlandse bedrijven werken mee aan grote infrastructurele projecten die dwars door het regenwoud en inheems gebied lopen. Zo draagt Nederland direct bij aan ontbossing.
Daarom vragen wij tijdens de Klimaatmars om bescherming van de Amazone en bossen in het algemeen. Sluit je aan!
Je kan je aanmelden door op de oranje knop 'aanmelden' te klikken. 

 

We verzamelen om 12u tussen het monument op de dam en juwelier Gassan (hoek Dam-Rokin), bij het standbeeld van de leeuw. 

Op 6 maart is er gelegenheid om je eigen protestbord of spandoek te maken in onze loods. Wel even aanmelden

-------

Preservation of the Amazon is absolutely vital in our fight against climate change. However nowadays we face increased exploitation and forest destruction, violation of indigenous land rights and even physical violence against Indigenous People in the Amazon rainforest.
The Netherlands is an important economic player in the Amazon rainforest. We are a big importer and exporter of commodities, like soy and meat, from the Amazon. Our government and Dutch companies cooperate in big infrastructural projects that run right through the rainforest and indigenous land. The Netherlands contributes directly to deforestation.
This is why we ask for protection of the Amazon rainforest and forests in general during the Klimaatmars. Join us!
You can enroll by clicking on the oranje button 'aanmelden'/'enroll'. 


We will meet at 12h at the Lion statue between the Dam monument and Gassan jewelry (corner Dam-Rokin). 

 

March 6, you can create your own protest sign or banner at our warehouse. If you're interested, please enroll.