Resultaten Supermarkt Bio Check bekend!

In augustus en september zijn meer dan 150 enthousiaste Supermarkt Bio-Checkers het biologische aanbod aardappelen, groenten en fruit in Nederlandse supermarkten gaan tellen. In totaal zijn er 257 supermarktfilialen onderzocht (dat komt overeen met 9% van alle filialen van de 7 onderzochte supermarktketens), waarvan de resultaten nu verwerkt zijn in dit rapport.

Uit het onderzoek blijkt dat bij supermarkt Dirk van der Broek relatief het grootste deel van de groenteafdeling uit biologische producten bestaat. Bij Albert Heijn  vinden consumenten het breedste assortiment biologische producten. Gemiddeld maakt biologisch echter maar 11% van het totale aanbod in de Nederlandse supermarkten uit. Het aanbod van biologische producten in de Nederlandse supermarkten is dus nog bedroevend laag en supermarkten moeten stappen zetten om dit te veranderen. 

Greenpeace vroeg de supermarktketens ook naar hun actieplannen voor het verduurzamen van het groenteaanbod, én hoe de ketens de boeren ondersteunen in het maken van stappen naar ecologische teelt. Het goede nieuws is dat de supers allemaal inzetten op verbetering door Milieukeur in de toekomst als minimumeis te gebruiken.

Zonder de hulp van deze fantastische vrijwilligers was dit onderzoek niet mogelijk geweest en we willen iedereen die heeft bijgedragen daarom ontzettend bedanken!

Hoe nu verder

Om de voorwaarden te scheppen die het voor boeren eenvoudiger én aantrekkelijker maakt om over te stappen op ecologische landbouwmethoden stelt Greenpeace zes concrete eisen aan supermarkten, de overheid en de agrarische sector:

1. Supermarkten moeten de uitvoering van hun plannen en ambities intensiveren en hun biologisch aanbod vergroten

2. De kosten voor verduurzaming moeten gedragen worden door de hele keten (van supermarkt tot handelaren tot boeren) en dus niet eenzijdig bij de boer gelegd worden

3. De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat ecologische boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten

4. De overheid moet schadelijke bestrijdingsmiddelen verbieden

5. De overheid moet boeren en telers helpen over te stappen naar ecologische landbouw

6. De agrarische sector moet stoppen met het morrelen aan de Milieukeur-criteria

Greenpeace blijft de overheid, de boeren én de supermarkten aanspreken op hun verantwoordelijkheid hierin.

Hopelijk kunnen we bij activiteiten in de toekomst weer op jullie hulp rekenen!