Cherche dessins d'enfants / Kindertekeningen nodig!

Datum:
19 juni 2018 - 00:00 CEST tot 26 juni 2018 - 12:00 CEST
Locatie:
Greenpeace Belgium Headquarters
Soort activiteit:
Andere
Aanwezigen:
3 personen gaan

Help ons met het verzamelen van kindertekeningen! (Version française en bas)

Op 27 juni organiseert Filter café filtré een grote betoging voor ouders en kinderen tegen luchtvervuiling, rond het kruispunt van Sainctelette.

Vrijwilligers van Greenpeace zullen bloemen uitdelen aan automobilisten die niet door kunnen rijden, bloemen met daaraan een boodschap over luchtvervuiling én een handgemaakte kindertekening.

WIE VRAGEN?

  • Heb je kinderen, neefjes, nichtjes of buurjongens of –meisjes? Houdt luchtkwaliteit hen bezig ? Vraag hen om een tekening te maken.
  • Ken je leerkrachten die gevoelig zijn voor het thema van luchtkwaliteit? Vraag hen om in hun klas tekeningen te maken met de kinderen of kinderen op te roepen om thuis tekeningen te maken en die mee te brengen.

WAT / HOE TEKENEN?

  • Vraag het kind om een tekening te maken over het thema luchtvervuiling. Bijvoorbeeld: auto’s met uitlaatgassen, kinderen die triest zijn omwille van luchtvervuiling of mensen die speciaal met de fiets of het openbaar vervoer komen.
  • Vouw een A4vel in twee en vraag het kind twee tekeningen te maken op één vel. Wij zullen ze van elkaar knippen. Als er tekeningen op A4-formaat zijn is dat niet erg, maar A5 (een half A4) is ideaal.

PRAKTISCH

  • Om alles voor te bereiden dienen we de tekeningen ten laatste op 26/06/2018 in de voormiddag te ontvangen. Je kan tekeningen opsturen met de post of persoonlijk komen overhandigen. Ons adres is: Chaussée de Haecht 159, 1030 Schaerbeek, ter attentie van Arne Robbe.

Ontvangen we meer dan 500 tekeningen, dan bewaren we die zorgvuldige voor een volgende actie. Hebben we niet genoeg tekeningen, dan zullen we kopies maken, maar het is toffer en overtuigender om automobilisten een handgemaakte tekening te geven !

Meer info? Contacteer Karen Naessens 0472/ 11 78 34

Aidez-nous à collecter des dessins d’enfants!

Le mercredi 27 juin Filter café filtré organise une grande manifestation contre la pollution de l’air pour les parents et les enfants, autour du carrefour de Sainctelette.

Des bénévoles de Greenpeace distribueront des fleurs aux automobilistes bloqués au carrefour. Aux fleurs seront attaché un message sur la pollution de l’air ET un dessin d’enfant fait à la main.

A QUI DEMANDER ?

  • Avezvous des enfants, neveux, nièces ou bien des enfants dans votre quartier ? Ils ont à cœur la pollution de l’air ? Demandez-leurs de faire un dessin.
  • Connaissezvous des profs sensibles au thème de la pollution de l’air ? Demandez-leurs de faire des dessins dans leurs classes ou bien d’inviter les enfants à faire des dessins chez eux et à les apporter.

QUOI / COMMENT DESSINER ?

  • Invitez l’enfant à faire un dessin sur la pollution de l’air, par exemple : des voitures avec des fumées d’échappement, des enfants tristes à cause de la pollution ou bien des gens qui prennent le vélo ou le transport en commun au lieu de la voiture, etc.
  • Pliez une feuille A4 en deux et demandez à l’enfant de faire deux dessins (A5) sur une feuille (A4). S’il y a des dessins A4, il n’y pas de soucis, mais le format A5 est idéal.

ORGANISATION PRATIQUE

  • Afin de pouvoir tout préparer, nous devons recevoir les dessins au plus tard le mardi 26/06/2018 au matin. Vous pouvez nous les faire parvenir par courrier ou bien venir les déposer personnellement. Notre adresse est : Chaussée de Haecht 159, 1030 Schaerbeek (A l’attention d’Arne Robbe).

Si nous recevons plus de 500 dessins, nous les garderons pour une action ultérieure. Si nous n’en recevons pas assez, nous ferons des photocopies. Toutefois, il est plus sympa et plus convaincant d’offrir des dessins faits à la main.

Plus d’info ? Contactez Karen au 0472 11 78 34