Fukushima anniversary - geen fukushima aan de stroom

Flashmob van Greenpeace Antwerpen en andere milieu organisaties tegen de kerncentrale van Doel en voor hernieuwbare energie.

#Fukushima anniversary

----------

Action de Greenpeace Anvers contre la centrale nucléaire de Doel et pour la promotion des énergies renouvelables.

#Fuskushima anniversary