Een album vol herinneringen...Un album plein de souvenirs

Het is internationale vrijwilligersdag, we blikken terug naar de activiteiten van voorbije jaren.. Jullie zijn fantastisch!
 

Aujourd'hui c'est la journée internationale du volontariat, nous regardons donc un peu en arrière sur tout le travail effectué.. Vous êtes fabuleux!