CurieuzeNeuzen aan het slaapkamerraam: luchtkwaliteit in Antwerpen

Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie Brussel van de Vrije Universiteit en Erasmushogeschool Brussel
publiceerden een artikel door Dr. Filip Meysman, die een groot project coördineert, waarin hij de vervuiling in een grootstad in kaart wil brengen (met Antwerpen als casus). Hij betrekt hierbij de burgers, die kunnen meewerken, ten slotte zijn zij het die in de (vervuilde) omstandigheden moeten leven:e Vrije Universiteit en Erasmushogeschool Brussel.  Meer info op http://www.wtnschp.be/onderzoek/citizen-science/curieuzeneuzen-aan-slaap...