04. Ben ik verzekerd tijdens activiteiten?

Greenpeace België heeft voor alle vrijwilligers een collectieve burgerlijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering met een beperkte dekking afgesloten. Verzekeraar: AG Insurance - Polisnummer 0399088689. Deze geldt als je een activiteit uitvoert voor GPB (door GPB opgezet of goedgekeurd). Schade als gevolg van illegale activiteiten valt daar niet onder. Elke vrijwilliger wordt geacht zelf een ziektekostenverzekering (mutualiteit) te hebben afgesloten.
Eigen initiatieven die door GPB op voorhand niet werden goedgekeurd vallen onder je eigen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

Catégorie:
GREENWIRE