01. Wat is Greenpeace Greenwire?

Greenwire wil een community, een gemeenschap, zijn die iedereen samenbrengt die zelf een actieve bijdrage wil leveren aan de doelstellingen die Greenpeace met haar campagnes nastreeft. Greenwire beschikt daartoe over een online platform voor iedereen die wil aansluiten bij activiteiten van Greenpeace of die zelf activiteiten wil organiseren. Het online tool wil vooral aanzetten tot activiteiten op het terrein. Op Greenwire krijg je alle nodige info over initiatieven die Greenpeace neemt, zodat je er gemakkelijk kunt bij aansluiten. Daarnaast kan je met anderen in contact komen, nuttige en leuke informatie delen, zelf initiatieven opzetten, ondersteuning zoeken en nog zoveel meer.

Catégorie:
GREENWIRE